5. března 2013 Pavel Kohout

CUER

Zkratka CUER znamená „Cambridge University Eco Racing.“ Tento studentský klub designuje a staví solárně poháněná auta, která závodí na 3000km trase z Darwinu do Adelaide napříč Austrálií. Soutěž se nazývá „The World Solar Challenge“ (WSC) a pořádá se každým druhým rokem. Vítězem je tým, kterému se podaří v nejkratším čase ujet danou vzdálenost v solárně poháněném automobilu vyhovujícím pravidlům soutěže.

Pravidla sledují mnoho kritérií. Specifikováno je ledaco, například: maximální délka auta, povolená plocha fotovoltaiky, minimální dohled řidiče, poloměr zatáčení, kapacita baterií apod. Pravidla jsou také dynamická, což vede ke změnám designu. Během posledních několika závodů se však objevil vyhrávající typ, proti kterému členové ostatních  týmů neměli šanci, a tak ho napodobovali a vylepšovali. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům se CUER (některé týmy se totiž vůbec nemusí starat o peníze) rozhodlo vyhrát inovací. Začalo vyvíjet solárně poháněnou motorku pro WSC 2013.

V roce 2012 se ale pravidla dramaticky změnila. Auta nyní musejí mít čtyři kola uspořádané ve tvaru obdélníku jako má běžný automobil. V době této změny CUER už postavilo prototyp solární motorky a tak muselo začít znova. Celý proces designování, výroby a testování se tak nyní musí stihnout přibližně do jednoho roku. Náš tým použil z předešlého konceptu co mohl, což vedlo k převratnému designu, který tento rok vyhraje! Týmy obvykle vyprojektují auto tak, aby bylo nejefektivnější co se týče fotovoltaiky a teprve poté optimalizují aerodynamiku. CUER postupovalo opačným způsobem. Tým navrhl velice útlý aerodynamický tvar (jako vodní kapka) a poté ho optimalizoval pro fotovoltaiku.

Pro vítězství je třeba, aby se vozidlo pohybovalo velice rychle. Cestovat rychle s limitovaným zdrojem energie, který představuje sluneční záření absorbované solárními články, vyžaduje malý odpor vzduchu. Odpor závisí na geometrii auta. Při vysokých rychlostech si auto razí díru vzduchem, a tak čím menší díra, tím menší odpor vzduchu. Proto má naše auto tvar vodní kapky, je 4,5 m dlouhé a 0,8 m široké. Vzhledem k tomu, že solární panely nejsou částí aerodynamického povrchu - příkladem je naše předcházející auto Endeavour a pravidly zakázaný vyherní design - sluneční články se mohou natáčet a sledovat slunce. Toto navyšuje příjem energie o 15-20 procent. Naše auto používá články na bázi sloučeniny galia a arsenu, což jsou nejefektivnější solární články na trhu (cca 40 procent). Tytéž články se používají v kosmonautice např. na mezinárodní kosmické stanici ISS.

 Endeavour

Do CUER jsem se zapojil na začátku prvního termu v říjnu 2012. Vhledem k tomu, že celý projekt je velice komplikovaný a vyžaduje neuvěřitelné finance (potřebujme 500 000 liber, abychom projekt dovedli do konce), jsme rozděleni do týmů, jako Mechanici, Elektro, Aero, Kompozity a Bussiness. Během prvního náborového setkání vedoucí Kompozitů zajímavě hovořil o uhlovodíkových vláknech, a tak jsem se s myslí plnou obrazů uhlíkových nanotrubiček a vesmírných výtahů k tomuto týmu připojil. Byl jsem proto hluboce zklamán, když jsem po několika týdnech zjistil, že kladení uhlovodíkových vláken je v podstatě stejné, jako opravování laminátové lodě, ve které jsme kdysi s rodinou jezdili na vodu.

   Daphne

Moc se mi líbí být součástí takového týmu. Strávil jsem týden v Národním Centru Kompozitů v Bristolu, abych pomohl s výrobou uhlovodíkové skořepiny našeho auta. Naučil jsem se pracovat s CAD (Computer Aided Design - technické kreslení na počítači) a podobně. Celý projekt je neuvěřitelně zajímavý a samotná práce na něm je pro mě odměnou.       

        

Pro více informací navštivte www.cuer.co.uk

Krátké průvodní video na youtube.

http://www.youtube.com/watch?v=_uMB2Va635A&list=UUdLAEG5j8OM1cb-QiRasYeQ&index=6

Fotodokumentce: CUER

Všechny články

23. ledna 2017

FAQs - Inženýrství na Cambridge

1. Jak probíhá přijímací řízení?

Více
1. července 2016

Průnik inženýrství s tancováním

Tento rok jsem byl aktivním členem XS Latin(1). Jde o formační...

Více
3. března 2016

Rodinné záležitosti

Studium v zahraničí znamená, že se člověk často nevidí se svojí rodinou. To ale záleží na vás....

Více
2. listopadu 2015

Poslední projekt

Těžko se mi věří, že už jsem ve čtvrťáku. Všechno uběhlo tak rychle.

Více
16. června 2015

Někdo mi ukradl kolo

Připadá mi, že mnoho studentů z nehumanitních oborů se moc nezajímá o vyhlášky a regulace v...

Více
25. února 2015

Taneční sport

Je sobota 14. února 23 hodin a jedu autobusem z Farnborough do Cambridge. Na klíně držím svůj...

Více
21. října 2014

Můj první den v práci.

Tak jsem dnes ráno vstal v 6:45. Začal jsem vyplňovat tři formuláře, které jsem měl při příchodu...

Více
24. června 2014

CUER na plný úvazek

Přemýšlel jsem, o čem bych měl napsat následující blog. Vzhledem k tomu, že jsem psal o obecných...

Více
20. března 2014

Integrated Design Project

Každý student, který přijde studovat inženýrství na Cambridge, uslyší o Integrated Design Project...

Více
18. prosince 2013

Oxbridge pohovory

Prosinec je období pohovorů. Studenti na Cambridge si začínají užívat svých prvních dnů volna...

Více
24. června 2013

Zhodnocení prvního roku studia na Cambri...

Těžce se mi věří tomu, že akademický rok již skončil. Měli jsme...

Více
5. března 2013

CUER

Zkratka CUER znamená „Cambridge University Eco Racing.“ Tento studentský klub designuje a staví...

Více
19. listopadu 2012

Bažant Cambridgský

V tomto krátkém slohovém počinu bych chtěl popsat několik aspektů, které dělají Cambridge...

Více
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.