Ondřej Zíka

* 1991

Střední škola

2005 - 2010 Townshend Mezinárodní Gymnázium (Maturita + Cambridge A-levels)

Vysoká škola

2010 - 2014 Aberystwyth University, UK, obor Psychologie a Marketing, UK

Ostatní

2012 - 2013 roční výzkumná stáž na California Institute of Technology, USA

E-mail

zika.ondra@gmail.com

Nejoblíbenější předměty

dějepis, matematika, fyzika, neurovědy

Cíle

Dlouhodobě si kladu za cíl posunout hranice znalostí naší společnosti, samozřejmě hlavně v rámci svého oboru. Mým konkrétnějším cílem je pak založení společnosti specializující se na využívání teoretických neurologických poznatků v praxi, např. v medicíně, komunikaci, obchodu, etc.

Zájmy

Zajímám se o téměř cokoliv, co se týká lidského myšlení. Celkem logicky proto patří mezi mé primární zájmy psychologie a neurověda, ale také psychiatrie, či celkem nově kvantová fyzika. Fascinuje mě komplexita a dokonalost s jakou mozek pracuje a utváří subjektivní realitu. V současné době se zaměřuji na obor neuroekonomie, který ve své podstatě zkoumá biologické aspekty procesů podléhajících lidskému rozhodování. Mimo to se aktivně věnuji hudbě, zejména hře na kytaru a kompozici. Dále pak, spíše z koníčku, spolupracuji s několika internetovými firmami na marketingové činnosti a správě sociálních médií.

Představení studenta

Jsem z nejkrásnějšího města naší republiky (každý ví a kdo ne, tak stačí otočit hlediště a skočit z věže do řeky Vltavy), na což jsem patřičně hrdý. V současné době zde však pobývám pouze jsem-li momentálně v Čechách, již druhým rokem totiž studuji ve Velké Británii na University of Aberystwyth, Wales.

Před nástupem na zahraniční vysokou školu jsem navštěvoval nejdříve Gymnázium Český Krumlov (teď už to musí být jasné každému) a posléze Townshend Mezinárodní Gymnázium, které mi nabídlo unikátní možnost zakončit středoškolské studium jak maturitou, tak britskými CIE zkouškami (A-levels).

Přijetí na vysokou školu v Británii a studium zde mi otevřelo nevídanou škálu možností, proto jsem se rozhodl po druhém ročníku studium rozšířit a strávit rok výzkumnou stáží na americké universitě Stanford. Ta je notoricky známá ve dvou souvislostech: 1) Hrála a hraje klíčovou roli ve světě technologií - vznikly zde klíčové technologické firmy jako HP, Apple, Google, Youtube a další. 2) Uskutečnil se zde jeden z nejznámějších psychologických experimentů všech dob: Stanford Prison Study. Právě její renomovanost v oblasti psychologie a neurověd byla klíčová pro mé rozhodování o tom, kde strávit roční stáž.

Ondřej Zíka
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.