Blahoslav Rataj

* 1997

Střední škola

Smíchovská střední průmyslová škola, obor informační technologie, 2012 - 2016

Vysoká škola

Imperial College London, obor fyzika, zahájeno 2016

E-mail

blahoslav.rataj@outlook.com 

Nejoblíbenější předměty

Kvantová fyzika, fyzika částic a řešení fyzikálních problémů.

Cíle

Zakončit druhý ročník s dobrými výsledky tak, abych mohl postoupit na jednoleté magisterské studium na Imperial College. Zkoumat rozpad Higgsova bosonu na exotické částice. Opět se zúčastnit taneční soutěže v Nottinghamu a Blackpoolu. Zorganizovat si cestu do Finska do národního parku Syöte.

Zájmy

V Anglii se především věnuji studiu fyziky a matematiky. Velké úsilí také věnuji tréninku latinsko-amerických a klasických tanců v rámci univerzitního tanečního týmu. Občas si rád jdu zatančit salsu či kizombu pro zlepšení nálady. Velmi jsem si oblíbil vysokohorskou turistiku do zapomenutých, vylidněných míst Skandinávie. Ve volných chvílích provozuji mnohé sporty v přírodě, nejčastěji běhání a kanoistiku. Zajímám se o otázky filosofie 20. století, fascinuje mě, zmínil bych především fenomenologii.

Představení studenta

První návštěva Centra pro jaderný výzkum v Ženevě na střední škole ve mně nejspíše vzbudila zájem o otázky současné částicové fyziky, zvláště asymetrie mezi částicemi a antičásticemi, produkování temné hmoty v urychlovači částic a zkoumání Higgsova bosonu. Mé nadšení dále podporovali učitelé na průmyslové škole, kteří mi formou exkurzí a přednášek umožnili seznámit se s možnostmi využití nanotechnologií, fúzních reaktorů či hadronové terapie. V rámci ročníkových projektů jsem programoval aplikaci za využití grafových algoritmů, sestavoval jsem logické kombinační obvody, či se věnoval otázkám současné pedagogiky. Nejvíce si pak cením stáže na fakultě elektrotechnické, kde jsem implementoval a následně zkoumal neuronové sítě na určování věku a národnosti osob. Na základě přednášek absolventů jsem se rozhodl přihlásit na Imperial College London, neboť jsem nabyl dojmu, že tato škola nabízí velmi kvalitní studium ve mnou zvoleném oboru. Mé pěší výpravy do hor ve Skandinávii mi možná dodaly trochu odvahy, spíše však podpora mé matky mi k vytouženému cíli napomohla.

Financování prvního ročníku pro mě nebylo snadné. Nicméně jsem získal Stipendium Georga Placzeka na základě mé práce o vyhodnocování srážek částic v detektoru Atlas, což mi dodalo odvahu v mém studijním usilování. Studium pro mě bylo z počátku náročné, soustředěné na schopnosti analytického uvažování. Zároveň mě však naplňovala práce v laboratořích a především na projektech simulace detektoru částic a hledání exotických částic po rozpadu Higgsova bosonu, které by mohly být v budoucnu určeny jako konstituenty temné hmoty. Nadále se této problematice věnuji. Nemohu však také opomenout moji účast na tanečních soutěžích. Stal jsem se součástí tanečního týmu na Imperial College a stále aktivně trénuji své dovednosti v latinsko-amerických a klasických tancích. Získal jsem stáž ve společnosti Mkodo v Londýně, kde zkoumám technologii bluetooth a její možné využití pro lokalizaci v uzavřených prostorách. V neposlední řadě se připravuji na svoji pedagogickou praxi ve druhém ročníku, kdy budu mít příležitost se stát učitelem fyziky a pokusit se zaujmout své studenty. Připravuji hudební, divadelní a mnohé další aktivity pro zpestření výuky.

Blahoslav Rataj
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.