6. srpna 2020 Barbora Smékalová

Konec bakalářského studia

Můj třetí a závěrečný rok na Queen Mary probíhal podle očekávání do konce března. Poté běžný chod studia narušila epidemie koronaviru. Fakulta nám oznámila, že veškeré zkoušky proběhnou online a stejným způsobem se odevzdají i závěrečné práce. Kvůli počáteční reakci britské vlády na epidemii, která mi přišla neadekvátní, jsem se rozhodla strávit zbytek akademického roku v pohodlí domova.

Po příletu z Londýna jsem strávila dva týdny v povinné karanténě. Zbytek přednášek a seminářů se uskutečnil online. Přechod na tento způsob výuky byl obtížný zejména pro starší akademiky, kteří si museli sami poradit s tím, jak používat Zoom a jiné platformy. Méně studentů se aktivně zapojovalo do diskuzí a semináře se musely přerušovat kvůli technickým problémům. Přípravu na závěrečné zkoušky jsem přizpůsobila jejich změněnému formátu; online zkouškám v rozsahu 24 hodin kvůli časovým rozdílům v zemích, kde se nacházeli studenti. Kromě odevzdání disertační práce jsem se připravovala na tři zkoušky. Každá zkouška se skládala z dvou až čtyř esejí a měla celkový slovní limit okolo 5 000 slov.

Přestože nám profesoři sdělili, že od nás neočekávají práci na zkoušce po celých 24 hodin, většina studentů se času navíc snažila využít. Všechny zkoušky proběhly v 'open book' formátu. Bylo povoleno používat a nahlížet do studijních materiálů. To nevyhnutelně vede k vyšší úrovni odevzdaných odpovědí a nebezpečí plagiátorství, pokud například přepíšete větu z učebnice a neuvedete její zdroj. Stejně jako moji spolužáci jsem proto nervózní, jestli jsou mé eseje dostatečně kvalitní a jestli neobsahují chybně odcitované pasáže. Výsledky obdržíme až první týden v srpnu. Mezi pozitiva letošních zkoušek patří fakt, že jsou psané na počítači. V minulých letech mě hodnotitelé opakovaně upozorňovali na mé obtížně čitelné písmo.

Univerzita, na které v září plánuji začít magisterské studium práva, mě informovala, že nabídka ke studiu je nyní kvůli koronaviru nepodmínečná. Stačí doložit, že jsem úspěšně ukončila bakalářské studium práva. V posledních měsících přemýšlím o návratu do České republiky a uplatnění po studiích. Jsem vděčná pražské advokátní kanceláři, která mi nabídla možnost neplacené letní stáže. Také doháním četbu literatury, kterou jsem během zkouškového období zanedbávala, a mohu doporučit například Černobílý svět od Kathryn Stockettové nebo Barvu nachu od Alice Walkerové.

Děkuji Nadaci The Kellner Family Foundation za veškerou podporu, kterou mi poskytla během bakalářského studia.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.