For new applicants

Formulář pro nové žadatele

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
se sídlem: Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41
IČ: 289 02 254
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746

Vyplňte níže uvedené položky formuláře a kliknutím na button "Odeslat" odešlete.

Případně lze částečně vyplněný formulář po zadání emailové adresy uložit kliknutím na button "Odeslat" a později formulář dokončit.

Osobní údaje

Pro pokračování je nutné vyplnit Příjmení
Pro pokračování je nutné vyplnit Jméno
Pro pokračování je nutné vyplnit Adresa
Pro pokračování je nutné vyplnit Datum narození
Pro pokračování je nutné vyplnit Telefon
Pro pokračování je nutné vyplnit E-mail
Pro pokračování je nutné vyplnit Občanství
Pro pokračování je nutné vyplnit Zdravotní stav
Pro pokračování je nutné vyplnit Žádost pro akademický rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Skype
The personal data controller who is responsible for the processing of my personal data is as follows: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, Reg. No. 28902254, having its registered office at Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6. Contact details: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, e-mail: info@kellnerfoundation.cz, tel.: +420 224 174 462, address: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Czech Republic, www.kellnerfoundation.cz
I am aware and agree that THE KELLNER FAMILY FOUNDATION can verify the accuracy of selected data stated in the electronic form of the application for a grant and attachments thereto, using publicly accessible sources such as the land registry, the public (formerly commercial) register, the register of trades, the register of insolvency, the register of enforcements, etc.
Where personal data of persons other than me are also stated in the electronic form of the application for a grant and attachments thereto, I represent that I have stated the data of these other persons in the form subject to their express consent and subject to those persons becoming acquainted with the conditions for the processing of their personal data set out in this section Content of Information and with the information set out in the section Advice on Rights.
I hereby confirm that in the section Advice on Rights I have familiarised myself with the rights that I have in respect of my personal data, in particular the right to object to the processing of my personal data under Article 21 of the GDPR.
Musíte souhlasit se zpracováním údajů.

Údaje o univerzitě

Pro pokračování je nutné vyplnit Název univerzity
Pro pokračování je nutné vyplnit Stát
Pro pokračování je nutné vyplnit Obor
Pro pokračování je nutné vyplnit Délka programu
Pro pokračování je nutné vyplnit Zakončeno titulem
Pro pokračování je nutné vyplnit Pro který ročník žádáte?

Finanční rozvaha

Nadace uděluje příspěvky v Kč. Pro potřeby žádosti vyplňte původní měnu a dopočítejte částku v Kč. Uveďte Vámi použitý kurz měny. Případně vyplňte pouze částku v Kč.

CELKEM ONS

CELKEM OPR

CELKEM ODZ

Finanční potřeba

(ONS-OPR-ODZ)

Údaje o středoškolském vzdělání

Pro pokračování je nutné vyplnit Akademický přůměr posledních 4 ročníků
Pro pokračování je nutné vyplnit Školní rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Průměr
Pro pokračování je nutné vyplnit Školní rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Průměr
Pro pokračování je nutné vyplnit Školní rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Průměr
Pro pokračování je nutné vyplnit Školní rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Průměr
Pro pokračování je nutné vyplnit Předpokládaný výsledek maturity/výsledek maturity
Pro pokračování je nutné vyplnit Kdo Vám pro nadaci napíše doporučení?

Vysokoškolské studium

Pokud máte již po maturitě, měl/a jste gap year?
Pro pokračování je nutné vybrat Ano/Ne
Absolvoval/a jste nebo studujete vysokou školu/univerzitu doma nebo v zahraničí?
Pro pokračování je nutné vybrat Ano/Ne
Pro pokračování je nutné vyplnit Název školy VŠ/univerzity, stát
Pro pokračování je nutné vyplnit Obor a jeho délka
Pro pokračování je nutné vyplnit Čas strávený na VŠ/univerzitě
Pro pokračování je nutné vyplnit Akademické výsledky
Pro pokračování je nutné vyplnit Pocty a ocenění

Informace k rodině žadatele

Pro pokračování je nutné vyplnit Jméno a příjmení matky
Pro pokračování je nutné vyplnit Věk, vzdělání a povolání matky
Pro pokračování je nutné vyplnit Čistý příjem matky za minulý rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Jméno a příjmení otce
Pro pokračování je nutné vyplnit Věk, vzdělání a povolání otce
Pro pokračování je nutné vyplnit Čistý příjem otce za minulý rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Počet sourozenců
Pro pokračování je nutné vyplnit Věk, vzdělání, povolání sourozenců
Proč si myslíte, že jste sociálně znevýhodněn/a? Uveďte důvod

Ostatní činnosti žadatele

Pro pokračování je nutné vyplnit Zájmy
Pro pokračování je nutné vyplnit Plány
Pro pokračování je nutné vyplnit Jaké ovládáte jazyky a na jaké úrovni?
Pro pokračování je nutné vyplnit Sportovní aktivity
Pro pokračování je nutné vyplnit Hrajete na hudební nástroj? Uveďte jaký
Pro pokračování je nutné vyplnit Věnoval/a jste se během středoškolských studií dobrovolnické činnosti? Pro jakou organizace, popište
Pro pokračování je nutné vyplnit Věnoval/a jste se středoškolné odborné činnosti? V jakém oboru? S jakým výsledkem?
Pro pokračování je nutné vyplnit Zúčastnil/a jste se olympiád či jiných soutěží? Získaná ocenění
Pro pokračování je nutné vyplnit Další informace, které byste chtěl/a doplnit k žádosti

Fotografie žadatele

Nahrajte prosím fotografii ze souboru ve vašem počítači
Pro pokračování je nutné Vložit soubor

Kontrolní informace

Enter the control code
Špatný kontrolní kód
Back to homepage