For current students

Formulář pro stávající stipendisty

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
se sídlem: Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 41
IČ: 289 02 254
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746

Vyplňte níže uvedené položky formuláře a kliknutím na button "Odeslat" odešlete.

Případně lze částečně vyplněný formulář po zadání emailové adresy uložit kliknutím na button "Odeslat" a později formulář dokončit.

Osobní údaje

Pro pokračování je nutné vyplnit Příjmení
Pro pokračování je nutné vyplnit Jméno
Pro pokračování je nutné vyplnit Adresa
Pro pokračování je nutné vyplnit Datum narození
Pro pokračování je nutné vyplnit Telefon
Pro pokračování je nutné vyplnit E-mail
The personal data controller who is responsible for the processing of my personal data is as follows: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, Reg. No. 28902254, having its registered office at Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6. Contact details: Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, e-mail: info@kellnerfoundation.cz, tel.: +420 224 174 462, address: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Czech Republic, www.kellnerfoundation.cz
I am aware and agree that THE KELLNER FAMILY FOUNDATION can verify the accuracy of selected data stated in the electronic form of the application for a grant and attachments thereto, using publicly accessible sources such as the land registry, the public (formerly commercial) register, the register of trades, the register of insolvency, the register of enforcements, etc.
Where personal data of persons other than me are also stated in the electronic form of the application for a grant and attachments thereto, I represent that I have stated the data of these other persons in the form subject to their express consent and subject to those persons becoming acquainted with the conditions for the processing of their personal data set out in this section Content of Information and with the information set out in the section Advice on Rights.
I hereby confirm that in the section Advice on Rights I have familiarised myself with the rights that I have in respect of my personal data, in particular the right to object to the processing of my personal data under Article 21 of the GDPR.
Musíte souhlasit se zpracováním údajů.

Údaje o univerzitě

Pro pokračování je nutné vyplnit Název univerzity
Pro pokračování je nutné vyplnit Studijní obor
Pro pokračování je nutné vyplnit Délka programu

Údaje o podpoře

Pro pokračování je nutné vyplnit O jakou částku žádáte?
Pro pokračování je nutné vyplnit Pro který ročník žádáte?
Pro pokračování je nutné vyplnit Pro který akademický rok žádáte?
Pro pokračování je nutné vyplnit Kolikátým rokem jste podporován/podporována Nadací The Kellner Family Foundation?
Pro pokračování je nutné vyplnit V jaké výši v jednotlivých letech?
Pro pokračování je nutné vyplnit Podpořili jsme další Vaše aktivity? Uveďte název, v jakém roce a výši částky

Zhodnocení akademického roku

Pro pokračování je nutné vyplnit Zvládl/a jste všechny předepsané zkoušky v daném akademickém roce? Uveďte konkrétní předměty a výsledky v těchto předmětech; doplňte, jakého semestru se výsledky týkají.
Postupujete do dalšího ročníku?
Pro pokračování je nutné vybrat Ano/Ne
Pro pokračování je nutné vyplnit Další osobní rozvoj

Stáže

Pro pokračování je nutné vyplnit Jaké jste absolvoval/a stáže?
Pro pokračování je nutné vyplnit Rok
Pro pokračování je nutné vyplnit Finanční krytí

Mimoškolní aktivity

Pro pokračování je nutné vyplnit Volný čas
Pro pokračování je nutné vyplnit Sport
Pro pokračování je nutné vyplnit Brigády
Pro pokračování je nutné vyplnit Dobrovolnická činnost

Sociální postavení rodiny

Pro pokračování je nutné vyplnit Příjmy rodičů (všech osob žijících ve společné domácnosti)

Finanční rozvaha

Nadace uděluje příspěvky v Kč. Pro potřeby žádosti vyplňte původní měnu a dopočítejte částku v Kč. Uveďte Vámi použitý kurz měny. Případně vyplňte pouze částku v Kč.

CELKEM ONS

CELKEM OPR

CELKEM ODZ

Finanční potřeba

(ONS-OPR-ODZ)
Pro pokračování je nutné vyplnit Finanční spoluúčast na aktivitách částečně financovaných univerzitou nebo jinými institucemi – mezinárodní jazykové zkoušky, jazykové kurzy, náklady na letní stáž
Pro pokračování je nutné vyplnit Další informace, které byste chtěl/a doplnit

Kontrolní informace

Enter the control code
Špatný kontrolní kód
Back to homepage