Media Center| Press releases| The Third Summer School of Reading for teachers...

The Third Summer School of Reading for teachers opens in Brno on 12 August

9. August 2018 The third edition of the Summer School, organised by the readership promotion team of the Helping Schools Succeed project, will open on Sunday 12 August 2018. The workshops of this year’s Summer School of Reading will take place at the Orea Resort Santon on the Brno Dam until Friday 17 August 2018. Some 120 teachers from more than 45 primary schools from the whole of the Czech Republic will participate in 20 programme streams over those six days. The workshops will be led by 26 lecturers, most of whom are teachers and head teachers from the field, plus two university teachers and four teaching specialists who are not active teachers.

Mottem letošní Letní školy je výrok novozélandského pedagoga J. Hattieho: “Každý žák má nárok na vynikajícího učitele, a to ne náhodou, ale cíleně“:

„Každý žák...       
nejen někteří, nejen ti, jejichž rodiče si to mohou dovolit, nebo žáci mající „štěstí“ v podobě dobré školy v blízkém okolí

...má nárok...          
ano, žáci mají právo na kvalitní vzdělávání

...na vynikajícího učitele...
takového, který si s dítětem vybuduje pevný vztah, rozumí svému předmětu i tomu, jak jej vyučovat, a vyhodnocuje dopad své výuky

...ne náhodou...       
vzdělávání dětí nemá být ponecháno náhodě; naopak - nároky kladené na dítě se nemají lišit učitel od učitele, každé dítě má mít zaručenou nejvyšší úroveň očekávání

...ale cíleně.“           
existují postupy, které fungují, jsou-li využity v pravý čas

Účastníci letní školy čtenářství budou v Brně během šesti dnů hledat odpovědi na otázky, co mohou udělat, aby se jejich žáci ještě lépe učili, jak vést výuku, aby se z dětí stávali přemýšliví čtenáři i jak si mohou jednotliví členové pedagogického sboru pomoci ke zlepšení výuky vzájemně.

Během jednotlivých dílen budou odhalovat literární prostor, snažit se propojovat čtenářské a oborové cíle a na nově zapojené pedagogy čekají náměty a praktické ukázky, jak začít pracovat se čtenářským kontinuem. „Letní škola má všem účastníkům pomoci zlepšit porozumění tomu, co je čtení a čtenářství a jak je vyučovat. S rozvojem čtenářské gramotnosti se děti pravidelně zlepšují také v jiných předmětech. Vědí, jak se zachovat, když nějakému textu nerozumějí,“ říká programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu Hana Košťálová a doplňuje, že právě to je cesta, jak se výuka může stát efektivnější pro každého žáka.

Malá ochutnávka z letošního programu
Všestranné zaměření setkání učitelů základních škol potvrzují též jednotlivé bloky programu:

  • v úterý si učitelé vyzkouší například čtení schematických zobrazení v přírodních vědách. Budou se, prostřednictvím rozboru studentských prací, věnovat otázce „Komu patří Krym?“, kterou rozeberou z pohledu různých aktérů;
  • na pedagogy - začátečníky bude zaměřen blok s názvem Začátky práce s čtenářským kontinuem, které popisuje vývoj dítěte od začínajícího čtenáře až k samostatnému přemýšlivému čtenáři;
  • ve středu se učitelé budou věnovat sdílení lekcí a kolegiální spolupráci, která je pro rozvoj výuky každého pedagoga velmi cenným nástrojem. Dává jim příležitost inspirovat se navzájem a získat zpětnou vazbu od kolegů.

Program každého dne zahájí společné ranní čtení a následovat budou pracovní dílny. „Ukážeme si třeba, jak může vypadat rozhovor nad výkony žáků a nad lekcí, ve které výkony vznikly, aby se odhalily tzv. osobní teorie učitelů účastnících se rozhovoru. A sami si to pak vyzkoušíme při lekcích kolegů i svých vlastních,“ dává příklad Hana Košťálová a dodává, že do další praxe by si z takové dílny učitelé měli odnést poznání, že učitelská rozhodnutí jsou ovlivněna přesvědčeními a osobními teoriemi o tom, co jak při výuce a učení funguje.

V rámci Letní školy čtenářství i letos proběhne také setkání vedoucích pracovníků 11 čtenářských škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu, kde zúčastnění zhodnotí dosavadní práci a připraví plány i konkrétní cíle pro další rok.

Back to homepage