Aktuality| Zveřejnili jsme další nahrávku z výuky

Zveřejnili jsme další nahrávku z výuky

26. března 2019 Katka Vrtišková zaměřila čtenářskou hodinu v 1. třídě na čtenářské strategie, a to konkrétně na předvídání a hledání v textu odpovědí na otázky.

Záznam z hodiny čtení v 1. třídě ukazuje, jak děti samostatně předvídají z obrázku a textu, hledají v textu důkazy a zdůvodňují své předpovědi. Paní učitelka pracuje s publikací Čteme s porozuměním každý den (1. třída) a učí děti vedle předvídání i dalším důležitým čtenářským dovednostem a strategiím (hledání hlavní myšlenky textu, určování postav a prostředí, rozlišování mezi fantazií a realitou, porovnávání a určování posloupnosti).

 

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.