Žádný svatý grál ve výuce neexistuje

Decentralizace pedagogických postupů nebo přizpůsobování výuky individuálním potřebám žáků patří mezi opatření, která nabízeli aktéři konference o možnostech zlepšení výsledků vzdělávání. Žádné zázračné řešení ale neexistuje, klíčem k reformám vždy budou kvalitní učitelé a ředitelé škol, upozornil vedoucí katedry veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd UK Arnošt Veselý.

"Žádný zlatý grál ve vzdělávání neexistuje, že bychom zavedli buď to, nebo ono, a tím se všechno vyřeší," uvedl Veselý. Podle něj je třeba konzistence jednotlivých opatření.

Mezi prioritami úspěšných vzdělávacích politik Veselý uváděl investice do profesních znalostí a dovedností učitelů, ne pouze do formálních školení. Je třeba zajistit efektivní vedení škol bez zbytečné administrativy, poskytnout účinnou pomoc s naplňováním standardů výuky a bojovat proti nerovnostem ve vzdělávání, řekl Veselý…

Podle studie, která porovnávala dvacítku zlepšujících se výukových systémů ve světě, se debaty věnují spíše změnám ve struktuře vzdělávacího systému a zvyšování jeho zdrojů, málo už procesu, tedy zlepšování způsobu výuky.

Centrálně nařízená zlepšení fungují u škol se špatnými a slušnými výsledky, zatímco u škol s lepšími výsledky je cestou posilování odpovědnosti a flexibility škol a učitelů při vytváření učebních postupů, uvedl Branislav Kleskeň z organizace McKinsey&Company, která studii prováděla.

Pomoc s individuálním přístupem pedagogů k žákům nabízí projekt Pomáháme školám k úspěchu, který na konferenci představila vedoucí jeho expertní rady Hana Košťálová. Projekt nabízí základním školám pomoc konzultantek a pedagogických asistentek lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků a přizpůsobovat jim styl výuky. "Pomoc není v hotových receptech, ale v mobilizaci vnitřních zdrojů," uvedla Košťálová.

Projekt iniciovala a financuje The Kellner Family Foundation, což je rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových. Pilotními školami se staly pražská ZŠ Kunratice a karvinská ZŠ Mendelova. Projekt počítá se základní pětiletou podporou a postupným zapojením celkem 14 škol do roku 2020, které vytvoří síť veřejných základních škol s podporovanou kvalitou výuky.

(autor: ČTK, úryvek z textu)

Další články z médií

Všechny aktuality