Aktuality| Výzva středoškolákům | Žádosti studentů o...

Výzva středoškolákům | Žádosti studentů o finanční podporu během studia na univerzitě přijímáme do čtvrtka 31. května 2018

23. dubna 2018 Již po deváté vyhlašujeme grantové řízení pro české studenty, kteří se připravují nebo již studují na prestižních zahraničních a českých univerzitách nebo vysokých školách. Úspěšným žadatelům poskytujeme finanční příspěvek na úhradu školného, nejčastěji v programech Undergraduate Study, i životní náklady spojené se studiem.

Jak k nám doručíte žádost?

Prvním krokem je odeslání vyplněného elektronického formuláře na webu nadace. Druhým krokem je zaslání písemné žádosti o nadační příspěvek, včetně všech požadovaných příloh, na adresu nadace.

Jaké informace v žádosti očekáváme?

Zajímá nás odůvodnění výběru univerzity a její umístění v celosvětovém či evropském žebříčku. Dále potřebujeme:

  • potvrzení o nynějším studiu střední či vysoké školy;
  • kopii dokladů o jazykových zkouškách;
  • doporučení člena pedagogického sboru nebo osoby podílející se na akademickém/uměleckém rozvoji (rozumí se jí například trenér, učitel hudby, patron, vedoucí uměleckého tělesa či vědeckého kroužku apod.);
  • doklady o finanční situaci rodiny (potvrzení od zaměstnavatele rodičů o výši příjmů, daňová přiznání, doklad o pobíraných sociálních dávkách apod.).

Také očekáváme vlastní esej na téma „Moje zájmy a plány do budoucna“ v anglickém i českém jazyce o rozsahu max. 1000 slov.

Důležitou součástí žádosti je finanční rozvaha, ze které poznáme, jak vysoký příspěvek a na co žadatel potřebuje a co dokáže hradit z vlastních zdrojů. Více zde: Jak požádat o finanční grant.

Jak vybíráme?

O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě doporučení odborné komise. Ve druhém kole výběru se členové komise setkávají s vybranými studenty při osobním rozhovoru.

Podporujeme studenty rozličných oborů, jejichž výsledky odpovídají ambici studovat na vybrané univerzitě. Při výběru hodnotíme také plány žadatele do budoucna a jeho dobrovolnickou činnost.

 

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.