V říjnu se na chvalšinské škole natáčela hodina přírodopisu

Chvalšiny – Vyučovací hodina se natáčela v 6. třídě. Byla vybrána jako příklad dobré praxe, a to práce žáků v hodině a jejich práce s portfoliem = přehledem vlastní práce žáka.

Fotografování a natáčení probíhalo v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu, který je jedním z hlavních projektů Nadace The Kellner Family Foundation, rodinné nadace Renáty a Petra Kellnerových. Projekt realizuje obecně prospěšná společnost Pomáháme školám k úspěchu. Natočený materiál bude využit jako dokumentace na webu projektu, a to konkrétně v části, která se zabývá mapováním dovednosti, ve které se žák učí sledovat svůj pokrok v učení a dokumentovat ho vlastní prací.

Na základě tohoto se pak vytvářejí mapy učebního pokroku žáka. Práce v hodině před dvěma kamerami byla pro naše žáky velkým zážitkem. Zvládli ji velmi dobře a vyzkoušeli si, jak je třeba mluvit do kamery, jak správně vyslovovat. Celou dobu pracovali způsobem, na který jsou z hodin zvyklí, a proto působili naprosto přirozeným dojmem. Od profesionálů sklidili velkou chválu.

(autor | Bohuslava Jochová)

zdroj | Českokrumlovský deník

Další články z médií

Všechny aktuality