Aktuality| Tři vítězné projekty

Tři vítězné projekty

29. listopadu 2012 Nadace The KELLNER FAMILY FOUNDATION poprvé udělila finanční granty 'Principal Investigator Award' na podporu vědeckého výzkumu v oblasti biologie nádorových onemocnění.

Ve dvoukolovém výběrovém řízení vybrala Expertní rada projektu Science společně se správní radou nadace tři z celkem 59 přihlášených výzkumných projektů. Řešitelské týmy získají od nadace čtyřleté a pětileté granty s možností čerpat finanční prostředky poprvé na začátku roku 2013.

Řešitel projektu: Doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
Instituce: Univerzita Karlova, Praha; Katedra buněčné biologie Přírodovědecké fakulty UK; Laboratoř invazivity nádorových buněk
Název projektu: The analysis of plasticity of cancer cell invasiveness (Analýza plasticity invazivity nádorových buněk)

Řešitel projektu: Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.
Instituce: Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Název projektu: Expression and regulation of multi-drug resistance proteins in tumour-initiating cells (TICs)

Řešitel projektu: Prof. MUDr. Jiří Bartek, CSc.
Instituce: Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; Laboratoř integrity genomu
Název projektu: Targeting the Genome Integrity Machinery for Personalized Treatment of Prostate Cancer

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.