THE KELLNER FAMILY FOUNDATION podpoří kvalitu výuky v českých základních školách

THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, podpoří kvalitu vzdělávání ve veřejných základních školách v České republice. Dlouhodobá vzdělávací, materiální a personální podpora, kterou poskytne z projektu "Pomáháme školám k úspěchu", se zaměří na dosahování vysoké kvality výuky s důrazem na individuální přístup pedagogů k žákům.

Projekt zahájila na dvou pilotních školách, pražské ZŠ Kunratice a karvinské ZŠ Mendelova. V každé z nich působí zkušené projektové konzultantky a pedagogické asistentky, učitelé se účastní vzdělávacích seminářů a získávají nové výukové pomůcky a techniku. Projekt počítá se základní pětiletou podporou a postupným zapojením celkem 14 škol, které vytvoří síť veřejných základních škol s podporovanou kvalitou výuky. Postupy a nástroje pro výuku vytvořené a ověřované v těchto školách pak budou nabídnuty i dalším školám po celé České republice. Mezi takové nástroje budou patřit např. kvalitní mapy učebního pokroku pro české základní školy. 

Ředitelé a učitelé tak budou moci lépe rozpoznávat individuální potřeby svých žáků, lépe přizpůsobovat styl výuky a dosahovat co nejlepších pedagogických výsledků.

Vít Beran

Vít Beran

ředitel pražské ZŠ Kunratice

 „Chceme být inspirací a oporou pro aktivní a úspěšné pedagogy ve veřejných základních školách,“ dodává Jan Leiner, člen správní rady nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. 

Věříme, že každý z žáků bude mít možnost zažít svůj školní úspěch, který do budoucna upevní jeho vztah ke vzdělávání.“

Jan Leiner

člen správní rady Nadace

Projekt uskutečňuje obecně prospěšná společnost "Pomáháme školám k úspěchu o. p. s.", řízená Vladimírem Srbem, ve spolupráci s expertní radou projektu, vedenou Hanou Košťálovou. Členy expertní rady projektu jsou Jana Straková, David Greger, Martin Chvál, Šárka Miková, Jiřina Stang, Vít Beran, Bohumil Zmrzlík, Květa Krüger a Kateřina Žežulová. Projekt iniciovala a financuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových.

Další tiskové zprávy

Všechny aktuality