Středoškoláci pozor! | Žádosti o finanční podporu během studia na univerzitě přijímáme do úterý 30. dubna 2019

Vyhlašujeme jubilejní, desáté grantové řízení pro české studenty, kteří se připravují na vysoké školy, nebo již studují na zahraničních a českých univerzitách. Letos poprvé s uzávěrkou o měsíc dříve, již 30. dubna 2019.

V červnu pak vybereme studenty, kteří získají finanční granty na úhradu nákladů spojených se studiem na univerzitě nebo vysoké škole. Úspěšní žadatelé budou o podpoře a její výši v akademickém roce 2019/2020 informováni před začátkem letních prázdnin.

Jak požádat o finanční grant?

Nejprve odešlete vyplněný elektronický formulář, který najdete na webu nadace. Poté zašlete písemnou žádost o nadační příspěvek, včetně požadovaných příloh, na adresu nadace, a to nejpoději do 30. dubna 2019.

Co vše musí žádost obsahovat?
Zajímá nás odůvodnění výběru univerzity a její umístění v celosvětovém či evropském žebříčku. Dále potřebujeme:

  • potvrzení o nynějším studiu střední či vysoké školy;

  • kopii dokladů o jazykových zkouškách;

  • doporučení člena pedagogického sboru nebo osoby podílející se na akademickém/uměleckém rozvoji (rozumí se jí například trenér, učitel hudby, patron, vedoucí uměleckého tělesa či vědeckého kroužku apod.);

  • doklady o finanční situaci rodiny (potvrzení od zaměstnavatele rodičů o výši příjmů, daňová přiznání, doklad o pobíraných sociálních dávkách apod.).

Dále nám zašlete vlastní esej na téma „Moje zájmy a plány do budoucna“ v anglickém i českém jazyce o rozsahu max. 1000 slov.

Poslední součástí žádosti musí být finanční rozvaha, ze které bude zřejmé, jak vysoký příspěvek a na co potřebujete a co dokážete hradit z vlastních zdrojů. Více informací najdete zde: Jak požádat o finanční grant.

Jak vybíráme?
O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě doporučení odborné komise. V prvním kole na základě doručených žádostí o granty. Ve druhém kole výběru se pak členové komise setkávají s vybranými studenty při osobním rozhovoru.

Při výběru hodnotí komise nejen aktuální výsledky studenta a ambice studovat na vybrané univerzitě, ale také plány žadatele do budoucna a jeho dobrovolnickou činnost. Zamýšlený obor studia není při výběru nijak limitován.


Setkání se stipendisty projektu Univerzity v lednu 2019.

Středoškoláci pozor! | Žádosti o finanční podporu během studia na univerzitě přijímáme do úterý 30. dubna 2019

Další aktuality

Všechny aktuality