Soukromé peníze míří do škol

Svým způsobem je to průlom: Jeden ze sta nejbohatších lidí na světě Čech Petr Kellner se rozhodl investovat peníze do veřejného školství. A přizval si ke spolupráci nejlepší odborníky.

Už dávno jsme si zvykli, že se ve školství angažují i soukromníci. Byly to ostatně privátní školy, které v devadesátých letech rozčeřily nehybnou hladinu českého školství a vnesly do něj prvek konkurence….

Teď se však objevila novinka: české soukromé prostředky míří poprvé v novodobé historii do škol veřejných. Jde o projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ připravený The Kellner Family Foundation, rodinnou nadací Renáty a Petra Kellnerových. Je postaven jako dlouhodobá vzdělávací, materiální a personální podpora učitelům, aby mohli dosahovat co nejlepších pedagogických výsledků, rozuměj, aby se pod jejich vedením mohlo každé dítě rozvíjet jak nejlépe mu to jeho předpoklady dovolí.

Projekt počítá s vytvořením sítě čtrnácti veřejných základních škol s podporovanou kvalitou výuky, přičemž postupy a nástroje vytvořené a ověřované v těchto školách budou nabídnuty dalším školám po celém Česku.

Co konkrétně ta podpora znamená? V první řadě získání špičkových odborníků, kteří dovedou propojovat teorii s praxí. Právě oni mají v roli projektových konzultantů vést učitele i ředitele škol k tomu, aby analyzovali svoje potřeby a hledali společně cestu k efektivitě.

„My máme naprosto skvělou konzultantku, která dovede učitelce říct – víš co, já vezmu příští hodinu za tebe, zkus se jednou jenom dívat,“ pochvaluje si Vít Beran, ředitel Základní školy Kunratice, která je jednou ze dvou pilotních.

Jména osob v expertní radě projektu rozhodně budí důvěru….

Vedoucí expertní rady projektu Hana Košťálová vysvětluje: „Chceme, aby si učitelé sami řekli, co by jim pomohlo a prospělo, jaký typ vzdělávání by pro ně byl užitečný a co by k výuce potřebovali. Jde o to, aby bylo možné podpůrné mechanismy třeba i měnit a přizpůsobovat konkrétním situacím. Kromě toho podporujeme školy i dalšími způsoby.“

Benefity pro učitele
Nadace chce učitelům poskytovat nejkvalitnější programy dalšího vzdělávání podle jejich potřeb, vždy spojené s individuálním koučováním při zavádění nových dovedností do výuky, platit asistenty s pedagogickým vzděláním, dodávat materiální vybavení včetně notebooků, ale i vytvořit nové pomůcky, například sady přiměřených textů pro rozvoj čtenářství u dětí s různými předpoklady. Ředitelům pak poskytne fondy, z nichž budou moci vyplácet nejlepším učitelům finanční benefity.

Samozřejmě, že popsanou pomoc konzultuje nadace se zřizovateli škol, protože bez jejich souhlasu by veřejné školy nemohly dary přijímat.

Kolik to bude stát? Podle Jana Leinera, člena správní rady nadace, věnovala The Kellner Family Foundation v roce 2010 do projektu osm milionů korun, v dalších letech se má tato částka zvyšovat až na zhruba pětinásobek.

(autor: Radka Kvačková, úryvek z textu)