Školu v Karviné podporuje nejbohatší Čech. Platí pomůcky i učitele.

Na první pohled je to škola jako každá jiná, na druhý se už normálu vymyká. Například tím, že se v ní vzdělávají i učitelé. Kromě toho je jednou ze dvou v Česku, které podporuje miliardář Petr Kellner. A má to jisté výhody.

Základní školu Mendelova v Karviné si vybrala The Kellner Family Foundation, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, a zahrnula ji do projektu Pomáháme školám k úspěchu. Ten má zvýšit kvalitu vzdělávání. Ne v soukromých, ale veřejných českých školách.

"Škola pečuje o každého žáka, a ne jen o ty nadané nebo o ty se speciálními potřebami," vysvětlila Hana Košťálová, vedoucí expertní rady projektu, proč byla ZŠ Mendelova vybrána.

Nadace škole například platí pedagogické asistenty, kteří pomáhají učitelům, nové pomůcky a techniku. A škola se zase snaží zlepšovat individuální přístup k žákům. "I ti školáci, kteří mají v běžném vyučování problémy, jsou pak velice aktivní," uvedl ředitel školy Bohumil Zmrzlík…

…Díky pětiletému projektu ve škole působí i lektorka, která je k dispozici dětem i učitelům. "Chodí do hodin, sleduje výuku, hodnotí ji, učitelům radí, jak jinak by ji mohli vést," popsal Bohumil Zmrzlík.

Projekt počítá s vytvořením sítě čtrnácti veřejných základních škol s podporovanou kvalitou výuky. Postupy vytvořené a ověřované v těchto školách pak budou nabídnuty dalším školám po celé zemi.

(autor: MF DNES, Petra Bartíková, úryvek z textu)