Aktuality| Setkání v Kutné Hoře

Setkání v Kutné Hoře

19. července 2018 Na již tradičním letním výjezdu vedení škol, pedagogických konzultantů a vedení projektu Pomáháme školám k úspěchu jsme se potkali v Kutné Hoře v termínu 9. až 11. července.

Program celého setkání jsme začali takzvaným kolečkem radosti, ve kterém každý sdílel, co se mu za uplynulý školní rok podařilo a z čeho má radost. Po této úvodní části programová ředitelka Hanka Košťálová připomněla, jaký je příběh našeho projektu z jejího pohledu. Na závěr prvního dne jsme se vrátili ke sdílením – čili setkáním učitelů z projektových škol, která probíhají v průběhu roku a každé je jinak tematicky zaměřené (např. formativní hodnocení, školní družina, angličtina nebo integrovaní žáci).

Druhý den se už vedení škol naplno pustilo do badatelského cyklu – společně probírali hodinu na téma Květ, sami si přivezli své hodiny a navzájem si je sdíleli, vedení ze školy v Horce nad Moravou představilo, jak pracuje s PPRŠ a POPRem a všichni se společně zamýšleli, jak oni jako lídři pojímají badatelský cyklus.  

V závěrečném třetím dni jsme se ještě vrátili k badatelskému cyklu v roli lídra (vycházeli jsme při tom, stejně jako předešlý den, ze studií Helen Timperley a její knihy The Power of Professional Learning). Během dopoledne pak byl také čas na práci ve školních týmechreflexi reflektivních návštěv. Ty jsme zavedli v letošním roce a vedení projektu při nich navštěvuje vyučování v jednotlivých školách, dává na ně zpětnou vazbu a vede rozhovory s vedením škol.

Ve zpětné vazbě pak všichni účastníci setkání hodnotili jako velmi přínosné, v jejich reakcích se například objevilo:

"Dělení do menších skupin bylo zdařilé, potkal jsem se snad se všemi školami a uvažování v menších skupinkách mně pomáhalo v posouvání mého vlastního myšlení."

"Inspirovaly mě nápady a náměty od kolegů, kteří ukázali další cestu, další výzvy pro nás jako školu."

"Na příbězích jsem si uvědomil, jakou cestu jsme urazili, jak dlouho vše trvá než se z myšlenek, prvních zkušeností dostane do udržitelné kvality. Díky."

"Moc děkuji za přátelské a respektující nastavení. Nemám obavu sdělovat myšlenky, i když jsou mnozí dále. Díky za výzvy a inspirace a oporu, kterou ve vás máme. :)" 

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.