Rodinná nadace manželů Kellnerových vybrala nové studenty do projektu UNIVERZITY

Třetím rokem poskytuje Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION studijní stipendia z projektu UNIVERZITY mimořádně nadaným studentům z České republiky. V akademickém roce 2011/2012 správní rada nadace rozhodla o zařazení dalších 14 studentů a celkově tak nadace finančně podporuje již 31 posluchačů převážně zahraničních univerzit. Granty jsou určeny studentům dosahujícím výborných akademických výsledků, kterým však složité sociální zázemí ztěžuje přístup ke kvalitnímu vzdělání.

Tři desítky studentů, kteří na své studium získali finanční příspěvek Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, si budou rozšiřovat své akademické, případně umělecké vzdělání na univerzitách v USA (5 studentů), Anglii (17), Skotsku (3), Německu (1), Itálii (1) i v České republice (4).

Finanční náročnost studia na zahraniční univerzitě za jeden akademický rok je přibližně od desítek tisíc do jednoho milionu korun v případě prestižních amerických univerzit. Studenti většinou hradí studium z různých zdrojů – z nadačních grantů, univerzitních stipendií a vlastních zdrojů.“

Hana Halfarová

ředitelka projektu Univerzity

„Naši studenti budou například na Yale University, University of Oxford, The University of Edinburgh, University of St Andrews nebo The Juilliard School of Music New York,“ dodává Hana Halfarová.

Granty z projektu UNIVERZITY získávají od Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION studenti s vynikajícími akademickými výsledky, kteří by ale díky své finanční situaci nemohli ani pomyslet na studia. V žádosti o grant uchazeči předkládají své dosavadní studijní i jiné akademické úspěchy, potvrzení o jazykových znalostech, doporučení od osob podílejících se na akademickém nebo uměleckém rozvoji, esej na téma plánů do budoucna a dokládají současnou finanční situaci. O udělení grantu rozhoduje Správní rada nadace na základě výběru a doporučení Hany Halfarové, ředitelky projektu Univerzity. Správní radu nadace tvoří Petr Kellner, zakladatel a většinový akcionář PPF, jeho manželka Renáta, spoluzakladatelka rodinné nadace a kolejního gymnázia OPEN GATE a Jan Leiner, člen správní rady nadace.

Zkušenosti studentů ze zahraničních univerzit, které píší ve svých blozích na webu Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, mohou být inspirací pro další.

Hana Halfarová

ředitelka projektu Univerzity

Přihlášky studentů pro příští akademický rok bude nadace přijímat do 31. května 2012.

Přehled univerzit, na kterých budou v akademickém roce 2011/2012 studenti podporovaní Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION:

 • Aberystwyth University (UK),

 • Akademie sociálního umění (ČR),

 • Bath Spa Univerzity (UK),

 • Columbia University in the City of New York (USA),

 • Hochschule für Musik Nürnberg (DE),

 • Lancaster University (UK),

 • Libera Accademia di Belle Arti (ITA),

 • London Metropolitan University (UK),

 • Metropolitní univerzita v Praze (ČR),

 • Newcastle University (UK),

 • New York University in Prague (ČR),

 • The Juilliard School of Music New York (USA),

 • The University of Edingburgh (UK), 

 • The University of Chicago (USA),

 • The University of Warwick (UK),

 • University of Aberdeen (Skotsko),

 • University of Abertay Dundee (UK),

 • University of Birmingham (UK),

 • University of Brighton (UK),

 • University College London (UK),

 • University of Dundee (UK),

 • University of Exeter (UK),

 • University of Chester (UK),

 • University of Oxford (UK),

 • University of St Andrews (Skotsko),

 • Vysoká škola finanční a správní (ČR),

 • Yale University (USA).

Další tiskové zprávy

Všechny aktuality