Rodinná nadace manželů Kellnerových v roce 2019: štědrá podpora pro 97 středoškoláků, 61 univerzitních studentů a 860 učitelů veřejných ZŠ

Prospěch z darů Nadace The Kellner Family Foundation získali v roce 2019:

  • 97 studentů gymnázia Open Gate | sociální stipendia ve výši 41 mil. Kč, 

  • 61 studentů univerzit | finanční granty ve výši 10,5 mil. Kč,

  • 860 pedagogů a jejich prostřednictvím 9 500 žáků ve 23 veřejných základních školách | 31 mil. Kč pro projekt Pomáháme školám k úspěchu.

 Právě české školství se letos na jaře kvůli nouzovému stavu výrazně proměnilo, kdy prezenční vzdělávání ze dne na den nahradila online výuka.

Jsem přesvědčena, že z tohoto období nám zůstane i mnoho dobrého a systematickou a dlouhodobou péčí se budeme podílet na dalším rozvoji našich studentů i školství v České republice.

Renáta Kellnerová

reaguje na aktuální situaci v úvodním slově k Výroční zprávě Nadace The Kellner Family Foundation její předsedkyně a zakladatelka Renáta Kellnerová. Na gymnáziu Open Gate, jednom z nejlépe hodnocených gymnázií v Česku, studuje v tomto školním roce díky sociálním stipendiím od Nadace 97 studentů. Ve finančním vyjádření to je 41 mil. Kč. Od založení gymnázia poskytly rodinné nadace manželů Kellnerových jeho studentům už celkem 1 548 ročních stipendií. Šanci studovat na Open Gate tak od roku 2005 využilo také 53 dětí z dětských domovů, pěstounských rodin nebo Klokánku.  Desátým rokem pokračoval ve veřejných základních školách projekt Pomáháme školám k úspěchu, jehož vznik Nadace v roce 2010 iniciovala a po celou dobu ho také štědře financuje. Pro veřejné ZŠ vyčlenila už 293 mil. Kč. Tento projekt pomáhá měnit prostředí ve školách tak, aby přálo opravdovému vzdělávání žáků i profesnímu rozvoji pedagogů. V roce 2019 získalo prospěch ze 31 milionů korun ve 23 zapojených ZŠ více než 860 učitelů a jejich prostřednictvím také 9 500 žáků. Ve druhé polovině roku 2019 získal jasné obrysy plán, jak rozšířit záběr projektu na celkem stovku ZŠ. Také desátým rokem poskytuje Nadace finanční granty nadaným a motivovaným studentům univerzit. V akademickém roce 2019/2020 rozdělila Nadace z projektu Univerzity mezi 61 stipendistů celkem 10,5 milionu korun. S přispěním Nadace na úhradu školného a životních nákladů studovalo nebo studuje převážně na zahraničních univerzitách v úhrnu již 177 mladých lidí.  Nadace The Kellner Family Foundation | čísla roku 2019

  • 89,5 mil. Kč celková výše darů

  • 41 mil. Kč stipendia studentům gymnázia Open Gate

  • 97 studentů příjemci stipendia na gymnáziu Open Gate

  • 31 mil. Kč veřejným ZŠ z projektu Pomáháme školám k úspěchu

  • 860 pedagogů a 23 ZŠ zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu

  • 10,5 mil. Kč granty pro studenty univerzit

  • 61 studentů příjemci finančních grantů z projektu Univerzity

 Kompletní výroční zprávu za rok 2019 uveřejnila Nadace na stránkách www.kellnerfoundation.cz.

Odkaz na VZ Nadace 2019: https://bit.ly/VZ_nadaceKFF_2019 

Rodinná nadace manželů Kellnerových v roce 2019: štědrá podpora pro 97 středoškoláků, 61 univerzitních studentů a 860 učitelů veřejných ZŠ

Všechny aktuality

Všechny aktuality