Aktuality| Projekt Pomáháme školám k úspěchu zlepšuje...

Projekt Pomáháme školám k úspěchu zlepšuje vzděláváním učitelů výuku již více než 8 700 žáků veřejných základních škol

7. září 2018 Projekt Pomáháme školám k úspěchu vstoupil do 10. školního roku, prvního pod vedením nové ředitelky Evy Lokšové. Rok 2018/19 bude ve znamení dalších kvalitativních změn 22 do projektu zapojených veřejných základních škol. Pedagogickou i finanční podporu získá letos přes 800 učitelů a více než 8 700 žáků. Hlavními tématy projektu jsou rozvoj čtenářství, čtenářské a kritické gramotnosti a formativní hodnocení. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a od roku 2009 financuje rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových.

V následujících 10 měsících bude Pomáháme školám k úspěchu pokračovat v podpoře 22 zapojených škol z celé ČR. Profesní podpory od pedagogických konzultantů a mentorů i další formy vzdělávání se dostane více než 800 učitelů. Ti tak mohou zkvalitnit vzdělávání 8 700 žáků veřejných ZŠ. Další rozšíření o veřejné základní školy z Karlovarského, Zlínského i Královéhradeckého kraje a kraje Vysočina je plánováno ve školním roce 2019/20.

Hlavními pilíři pro aktuální školní rok zůstávají rozvoj čtenářství, čtenářská a kritická gramotnost spolu s formativním hodnocením. Pokračovat budou také odborná sdílení mezi pedagogy, jichž se za poslední čtyři roky zúčastnilo 755 učitelů. „Předávání zkušeností mezi učiteli pedagogové hodnotí jako jeden z nejúčinnějších nástrojů jejich dalšího vzdělávání,“ dodává Eva Lokšová, ředitelka o.p.s. Pomáháme školám k úspěchu.

Konkrétními cíli projektu Pomáháme školám k úspěchu pro rok 2018/19 jsou:

  • intenzivní práce se zapojenými školami: tj. 22 škol, celkem 800 učitelů a přes 8700 žáků;
  • rozvoj badatelského cyklu profesního učení: zaměření na hledání cest, jak pomoci dále zlepšovat radost z učení a výsledky žáků na zapojených základních školách;
  • rozvoj čtenářské a kritické gramotnosti: oborová a prožitková setkání, setkávání regionálních skupin škol;
  • formativní hodnocení žáků: pracovní skupina připravuje sdílení pro učitele ze zapojených škol a bude pokračovat v dalším vývoji metodiky a hodnotících kritérií.

Dále bude tým projektu Pomáháme školám k úspěchu pokračovat ve vydávání časopisu Kritická gramotnost (v elektronické verzi a 1x ročně také tištěný) a rozšiřování videoučebnic na svém youtube kanálu. Zkušenosti se chystají členové týmu sdílet rovněž prostřednictvím MAP (Místní akční plán vzdělávání) a MAS (Místní akční skupiny).

Zkušenosti z Center pedagogické inspirace do praxe okolních škol i studentů
Zkušenosti získané během pětiletého období předávají zapojené školy i do svého okolí. Aktuálně jsou Centry pedagogické inspirace ZŠ Kunratice v Praze, ZŠ a MŠ Mendelova v Karviné, ZŠ Zdice a ZŠ Horka nad Moravou.

„Do Centra pedagogické inspirace v Horce nad Moravou jezdí  načerpat nové nápady a zkušenosti nejen učitelé z okolních škol, ale také studenti pedagogické fakulty v Olomouci,“ popisuje spolupráci na regionální úrovni Eva Lokšová a doplňuje, že studenti pedagogické fakulty navštěvují výukové hodiny a škola se s nimi dělí i o zkušenosti se čtenářskými dílnami, párovým vyučováním nebo výukou matematiky Hejného metodou.

Škola ve Zdicích uspořádala pro školy a zájemce z okolí malý Festival pedagogické inspirace a také ukázky čtenářských dílen nebo výuky matematiky. „Prostřednictvím zapojených škol se nám již dnes daří šířit naše znalosti a zkušenosti i do jejich okolí, což považujeme za velký krok kupředu. A zapomenout nemůžeme ani na praxi, kterou díky návštěvám hodin získávají studenti pedagogických fakult,“ uzavírá Eva Lokšová a dodává, že právě díky projektu Pomáháme školám k úspěchu do škol již nastoupili i absolventi, kteří k pedagogické praxi původně nesměřovali.

Čtenářská gramotnost i nadále hraje prim
Čtenářský tým projektu uspořádal v uplynulém školním roce pro zapojené školy 5 čtenářských setkání. Celkem 160 účastníků se během nich věnovalo prožitkovému (např. dílny čtení) i oborovému čtenářství (zařazování čtení do různých předmětů) a pisatelství. „Učitelé se během setkání společně zamýšlí nad tím, jak rozvíjet čtenářskou a pisatelskou gramotnost žáků, společně sdílejí pozitivní zkušenosti z výuky, ale také řeší otázky, které jsou v praxi pro menší izolovanou školu příliš náročné,“ upřesňuje ředitelka projektu, díky jejímuž týmu vznikly ve školách třeba školní knihovničky, do kterých zakoupili knihy dle zveřejněného seznamu rodiče žáků. Čtenářství a porozumění textu rozšířily některé školy i do výuky na druhém stupni, kde žáci četli třeba v hodinách chemie, biologie nebo dějepisu. 

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.