Projekt Pomáháme školám k úspěchu ve školním roce 2012/2013

Dvě pilotní školy (karvinská ZŠ Mendelova a pražská ZŠ Kunratice) pokračují v projektu třetí rok. Od srpna 2012 přibyly na základě výběrového řízení dvě nové školy, ZŠ Horka na Moravě a ZŠ Zdice. Rozrostl se tak na čtyři i tým pedagogických konzultantek.

Nové školy využívají zkušeností tzv. uvádějící přidělené pilotní školy.  Zapojily se naplno do tradičních aktivit projektu, kterými jsou srpnový výjezd učitelů a ředitelů a pravidelná meziškolní sdílení zkušeností v průběhu školního roku (ŠR). Pracují na zhodnocení vlastního současného stavu a chystají se na tvorbu svého prvního plánu pedagogického rozvoje školy i rozvojových plánů jednotlivých učitelů.

V srpnu 2012 začala pracovat skupina pro tvorbu projektového standardu kvality učitelské práce. Každá projektová škola delegovala do skupiny své zástupce. Do vývoje standardu se může ve škole zapojit každý zájemce.

V obou pilotních školách roste role interních mentorů, kteří vzešli z řad učitelů. Pomáhají individuálně kolegům s konkrétními problémy ve výuce, zvou je do svých otevřených hodin, které pak společně reflektují a analyzují, dělí se o metodické materiály apod. V ZŠ Kunratice kromě toho vedou v ŠR 12/13 sérii seminářů kritického myšlení pro kolegy a pomáhají jim v období mezi semináři zavádět nové metody do každodenní praxe. V ZŠ Karviná se mentorky soustřeďují na podporu individualizace výuky.

V celém projektu posiluje důraz na práci s cíli vzdělávání a s formativním hodnocením. Cílem je, aby každý učitel ze školy zapojené do projektu - po ukončení pětiletého cyklu - uměl průběžně vyhodnocovat dopad své práce na výsledky každého žáka a neustále upravoval výuku tak, aby skutečně vedla k učení každého z dětí.

Od září 2012 zahájil svou činnost tým pro vývoj matematických map učebního pokroku podle pojetí prof. Milana Hejného. V každé projektové škole působí experti, kteří spolupracují s dobrovolníky z řad učitelů.

Tým pro čtenářské mapy učebního pokroku (MUP) dospěl do fáze, kdy ověřuje první verzi kompletního MUPu. Do pilotní fáze jsou zapojeni učitelé jak z projektových škol, tak 20 učitelů ze 16 škol mimo projekt. Vznikají doprovodné metodické materiály v textové podobě a rovněž sada videoukázek dokumentujících žádoucí úroveň výkonů žáků ve čtenářských dovednostech.

Natočili jsme ke čtenářství tři části videoučebnice poskytující názorné praktické náměty pro výuku. Pokračovat budeme na jaře.

Intenzivně připravujeme koncepci sítě spolupracujících škol, která by měla začít pracovat v ŠR 13/14. Promýšlíme také naši nabídku ještě širšímu okruhu zájemců o naše zkušenosti.

Vedení projektu absolvovalo na podzim inspirativní studijní cestu do kanadské provincie Ontário. Přivezlo odtud řadu námětů jak pro projektové školy, tak pro vzdělávací systém. Postupně nabyté zkušenosti zužitkovává.

Další tiskové zprávy

Všechny aktuality