PŘIPOMÍNÁME uzávěrku žádostí

PŘIPOMÍNÁME uzávěrku žádostí

PŘIPOMÍNÁME uzávěrku žádostí
Sociální stipendium pro studenty osmiletého gymnázia Open Gate: uzávěrka v pondělí 2. března 2020.

Pro nové zájemce o studium na osmiletém gymnáziu Open Gate, kteří zároveň chtějí požádat Nadaci The Kellner Family Foundation o sociální stipendium na úhradu školného: blíží se uzávěrka pro podání žádosti. Vyplněnou žádost je potřeba doručit nadaci do pondělí 2. března (při zaslání poštou s podacím razítkem také nejpozději 2. 3. 2020). Formulář žádosti je ke stažení zde.

Další aktuality

Všechny aktuality