Aktuality| Příběh ZŠ Zdice - 5. díl - Hlavně slovně

Příběh ZŠ Zdice - 5. díl - Hlavně slovně

21. srpna 2018 Pět let základní školy Zdice v projektu Pomáháme školám k úspěchu pohledem její ředitelky Evy Fiřtové.

V průběhu zapojení do Pomáháme školám k úspěchu se postupně měnilo naše vnímání školy a výuky. Posun byl znát hlavně v třídnické práci, v péči o klima třídy a snaze věnovat se opravdu všem dětem – dosahovat maxima u dětí nadaných i u těch, které mají různé speciální potřeby nebo se jim z různých důvodů tolik nedaří. Učitelé začali děti jinak hodnotit i na pedagogických radách, při objevení problémů ihned kontaktovali rodiče, hledali cestu, jak situaci řešit a dítěti pomoci. Učitelé velmi oceňovali vzdělávání, které jsme opět společně absolvovali.

Toto zkoušení a poznávání nakonec vyústilo v to, že jsme se rozhodli hodnotit děti v první třídě slovně. Nebylo to jednoduché!

Že každý začátek je těžký jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži. Nejdříve jsme museli přesvědčit rodiče a ubezpečit kolegy, kteří slovnímu hodnocení příliš nefandili, že dostanou veškerou pomoc a podporu. Bylo zatím obrovské množství práce. Ale nyní už využíváme slovní hodnocení ve všech prvních a druhých třídách a také v některých třetích. Učitelé si na pedagogických radách navzájem děkují za předání veškerých materiálů a samotným dětem známky nechybí. Chybí jen některým rodičům, ale postupně se je snažíme na to zvykat. Na druhém stupni jsme slovní hodnocení začali používat u některých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v některých předmětech, hodnotíme tak i předmět speciálně pedagogické péče.

Musím své putování projektovými roky držet v rozumném rozsahu, tak dále už jen stručně zmíním, že nadále probíhaly vzájemné hospitace mezi učiteli, spolupráce, některé hodiny jsme učili pravidelně v tandemu, učitelé hodně spolupracovali s asistenty. Snažili jsme se stále lépe využívat vše naučené a v tom nám i nadále velmi pomáhala pedagogická konzultantka.

 


Letní seriál

„Příběh naší školy, aneb pět let základní školy Zdice v projektu Pomáháme školám k úspěchu“ sepsala ředitelka ZŠ Zdice Eva Fiřtová. Vypráví v něm, jak probíhalo zapojení jejich školy do projektu PŠÚ, a jak těchto pět let vnímala ona sama. Každý týden zveřejníme jednu část z tohoto šestidílného seriálu.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.