Aktuality| Příběh ZŠ Zdice - 3. díl - Vstřebáváme, učíme...

Příběh ZŠ Zdice - 3. díl - Vstřebáváme, učíme se

7. srpna 2018 Pět let základní školy Zdice v projektu Pomáháme školám k úspěchu pohledem její ředitelky Evy Fiřtové.

Druhý rok jsme s ještě větší intenzitou navázali na to, co se koncem prvního roku začalo objevovat jako „první vlaštovky“ – vydařené spolupráce s asistenty, pokusy o párové učení, zkoušení nových metod…

Musím se zmínit o pozitivní roli, kterou sehráli pedagogičtí asistenti. Byl to báječný nápad! Přínosný pro školu i mladé začínající učitele – měli možnost zažít tolik hodin, stylů, metod a učitelských osobností, které jim žádná praxe organizovaná fakultou nemohla nabídnout. Hodně nám jich navíc zůstalo a učí dál na naší škole. Návyk spolupracovat, který jsme díky nim získali, nám v dalších letech hodně pomohl „vstřebat“ příval asistentů spojený s inkluzí – během dvou let jsme přijali osmnáct nových asistentů žáků a nebýt naší zkušenosti, zatřáslo by to s kolektivem školy více. Nikdo z učitelů se nedivil, že je ve třídě ještě jedna dospělá osoba, jak se to často děje na okolních školách, naopak snaží se o spolupráci a vzájemně si pomáhají.

Všímala jsem si, že někteří starší učitelé, se cítili opomíjeni, možná nejistě. Do té doby byli autoritami a nyní se ocitli trochu na okraji. Jako dobré se ukázalo „netlačit“, naopak je požádat o spolupráci a aby nás jako vedení školy podpořili před mladšími kolegy v tom, jak je nová cesta pro jejich další praxi přínosná. Vážím si jich za to, že to udělali, že s námi absolvovali všechna vzdělávání a že nakonec přijali spoustu nových metod a jsou stále dobří učitelé.

Tak jsme tu naši loďku směřovali po rozbouřených vodách druhého roku v projektu Pomáháme školám k úspěchu, absolvovali jsme společně kurz kritického myšlení, sdílení, zamýšleli jsme se nad plněním cílů v Plánu pedagogického rozvoje školy (PPRŠ), hledali nové cesty, jak dál. A zároveň pedagogická konzultantka si díky svým vlastnostem získávala stále více spolupracujících  učitelů a asistentů. Docházelo i ke komickým situacím, kdy jednu metodu kritického myšlení zkoušelo v jednom dni a v jedné třídě několik učitelů za sebou, takže děti říkaly: Jé, zas ty kruhy! /Vennovy diagramy/ To už jsme dělali minulou hodinu!“

Školní rok jsme zakončili společným výjezdem s hodnocením roku a tvorbou nového PPRŠ. Nechyběl ani zpěv, odreagování a legrace. A já jsem byla ráda, že se stále držíme!


Letní seriál

„Příběh naší školy, aneb pět let základní školy Zdice v projektu Pomáháme školám k úspěchu“ sepsala ředitelka ZŠ Zdice Eva Fiřtová. Vypráví v něm, jak probíhalo zapojení jejich školy do projektu PŠÚ, a jak těchto pět let vnímala ona sama. Každý týden zveřejníme jednu část z tohoto šestidílného seriálu.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.