Představujeme...

22. února 2019 Pedagogické konzultantky Katky Sobotkové, která působí v brněnské ZŠ Husova, jsme zeptali, co se díky projektu naučila a co myslí, že by se z Pomáháme školám k úspěchu dalo přenést na všechny základní školy.

"Za jednu z nejdůležitějších dovedností považuju sdílení zkušeností mezi pedagogy. Zažívám opakovaně sdílení mezi školami, při kterých se stále učím od kolegů, to je nenahraditelné. Ve škole je důležité vytvořit prostor (časový i místní) pro taková setkávání, podpořit učitele, oslovit přirozené lídry k organizování a vedení dílen, aby na ně učitelé přinášeli ukázky práce žáků a nahrávky z hodin. Nejnáročnější, a proto hodně užitečné, je společné zkoumání a přemýšlení, jak zvyšovat dopad výuky na žáky."

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.