Pomoc školám

The Kellner Family Foundation, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, podpoří kvalitu vzdělávání ve veřejných základních školách v České republice. Dlouhodobá vzdělávací, materiální a personální podpora, kterou poskytne z projektu "Pomáháme školám k úspěchu", se zaměří na dosahování vysoké kvality výuky s důrazem na individuální přístup pedagogů k žákům. Projekt zahájila na dvou pilotních školách, pražské ZŠ Kunratice a karvinské ZŠ Mendelova. V každé z nich působí zkušené projektové konzultantky a pedagogické asistentky, učitelé se účastní vzdělávacích seminářů a získávají nové výukové pomůcky a techniku. Projekt počítá se základní pětiletou podporou a postupným zapojením celkem 14 škol, které vytvoří šíť veřejných základních škol. (autor: red, úryvek z textu)