Podnikatel Petr Kellner vytváří supernadaci

Manželé Renáta a Petr Kellnerovi slučují své dvě rodinné nadace, Educa a The Kellner Family Foundation. Nástupcem bude dle obchodního věstníku posledně jmenovaná firma. „Rodinné nadace Renáty a Petra Kellnerových patří k největším českým donátorům v oblasti vzdělávání. Aktivity obou rodinných nadací se vzájemně prolínají a doplňují, proto se její zřizovatelé rozhodli pro sjednocení filantropických aktivit pod hlavičku The Kellner Family Foundation. Cílem je především efektivní řízení a správa společných prostředků,“ vysvětlil deníku E15 záměr fúze člen správní rady nadace Jan Leiner. Nástupnická nadace bude podle něj spravovat roční rozpočet okolo osmdesáti milionů korun. Nadace se i nadále soustředí hlavně na vzdělávací projekty.

Nadaci The Kellner Family Foundation založil Kellner s manželkou Renátou v roce 2009, již ten rok do ní vložili 12,5 milionu korun. Tehdy většina prostředků směřovala na program Pomáháme školám k úspěchu. Ten je zaměřen na vzdělávání učitelů a ředitelů veřejných základních škol a dosahování vysoké kvality výuky.

„Formou nadačních grantů bude také pokračovat podpora studentů na zahraničních univerzitách – projekt Univerzity,“ dodal Leiner. Loni manželé Kellnerovi navíc skrze tuto nadaci poslali devět milionů korun čtyřem obcím postiženým povodněmi na Frýdlantsku a Liberecku. Nadace Educa byla založena už v roce 2002, jejím hlavním projektem je soukromé gymnázium Open Gate Babice, respektive hrazení školného za sociálně znevýhodněné studenty. V roce 2009 Educa získala na darech skoro padesát milionů korun…. Nadace Kellnerových bude patřit dle srovnání se statistikami Fóra dárců k nadacím, které shromažďují nejvíce prostředků. Větší objem ročně rozdaných příspěvků má jen nadace Charty 77 – Konto Bariéry a Nadace rozvoje občanské společnosti. Mezi největší firemní nadace patří nadace ČEZ, dále OKD a J&T.

(autor: Tereza Zavadilová, úryvek z textu)

Další články z médií

Všechny aktuality