Pět let podporuje Nadace The Kellner Family Foundation studenty univerzit: letos již 52 studentů

Již pátým rokem podporuje Nadace The Kellner Family Foundation české studenty na prestižních zahraničních i českých univerzitách. Do programu Univerzity přijala 11 dalších studentů a finanční podporu v novém akademickém roce tak získá celkem 52 studentů.

Češi, kteří získali finanční podporu Nadace The Kellner Family Foundation, studují například na University of Cambridge, University of Oxford, Columbia University a na dalších univerzitách především ve Velké Británii, USA a České republice. Na stipendia z projektu Univerzity poskytne nadace částku okolo 10 mil. korun ročně.

Do projektu Univerzity jsme obdrželi přihlášky od zhruba stovky českých studentů, je tedy velmi složité vybrat ty, kterým podporu poskytneme. Správní rada nadace dle doporučení výběrové komise v letošním roce odsouhlasila finanční grant 11 novým studentům na základě jejich dosavadních akademických výsledků a odhodlání zúročit získané vzdělání. U studentů si všímáme i jejich aktivní práce pro celou společnost.

Hana Halfarová

ředitelka projektů Univerzity a Open Gate v Nadaci The Kellner Family Foundation

Obory, kterým se věnují studenti podporovaní nadací, zahrnují velmi široké spektrum zájmů. Jsou to například atomová a částicová fyzika, molekulární a buněčná biologie, interiérový design, letecké inženýrství, klavírní hra, ekonomie a další.

V předchozím akademickém roce šest studentů z projektu Univerzity úspěšně dokončilo svá studia v zahraničí. 

Absolventi zahraničních univerzit pomáhají nově zařazeným studentům co nejlépe odstartovat jejich univerzitní studium, často daleko od domova a v odlišném kulturním prostředí,

Hana Halfarová

Stipendia z projektu Univerzity uděluje Nadace The Kellner Family Foundation jedenkrát do roka. Uzávěrka přihlášek do příštího kola je 31. května 2014. O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě výběru a doporučení komise ve složení Renáta Kellnerová, prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. a PhDr. Hana Halfarová. Ve druhém kole výběru se členové komise setkali s vybranými studenty při osobním rozhovoru. Správní radu tvoří zakladatelé nadace Petr Kellner a jeho manželka Renáta; a Jan Leiner.

Pět let podporuje Nadace The Kellner Family Foundation studenty univerzit: letos již 52 studentů

Kritéria, která posuzuje správní rada nadace:

  • Dosavadní akademické výsledky; výsledky soutěží; potvrzení o jazykových znalostech

  • Prestiž vysoké školy nebo univerzity, na které bude žadatel studovat

  • Doporučení pedagogů

  • Esej na téma budoucích plánů

  • Práce studenta pro jeho okolí

  • Finanční situaci rodiny

Seznam univerzit a vysokých škol | studenti z České republiky podporovaní Nadací The Kellner Family Foundation v akademickém roce 2013/2014

USA | Columbia University in the City of New York, The Juilliard School of Music New York, Boston University, Northwestern University

Velká Británie | University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, University of St Andrews, The University of Aberdeen, University of York, University College London, University of Glasgow, The University of Edinburgh, University of Exeter, University of Chester, Aberystwyth University,  Bath Spa University, University of Dundee, University of Abertay Dundee, The University of Warwick

Česká republika | Vysoká škola finanční a správní, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Empire State College,  Univerzita Jana Amose Komenského, Unicorn College, Vysoká škola hotelová

Francie | Reims Management School

Itálie |  Libera Accademia di Belle Arti

Německo | Hochschule für Musik Nürnberg, Technische Universität Dresden

Nizozemí | The Hague University

Španělsko | Universidad de Granada

Všechny aktuality

Všechny aktuality