Aktuality| Ocenění pro naše kolegyně a kolegy

Ocenění pro naše kolegyně a kolegy

29. března 2019 Na 28. března připadá výročí narození Jana Amose Komenského a právě v tento den také slavíme Den učitelů. Součástí oslav je i předávání různých ocenění za přínos českému školství. Máme velkou radost, že tato ocenění získávají i naše kolegyně a kolegové. Hana Košťálová obdržela medaili MŠMT II. stupně, Ondřej Hausenblas byl uveden do Auly slávy ocenění EDUína a Jiří Palán se stal Ámosem Vysočiny a zároveň celorepublikovým Dětským Ámosem 2019.

Hana Košťálová obdržela od ministra školství Jiřího Plagy medaili MŠMT II. stupně, která je udělována za významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, za dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Její činnost oceňuje široká pedagogická veřejnost, která byla zastoupená skupinou dvaceti pěti navrhovatelů.

Hanka byla do nedávné doby programovou ředitelkou Pomáháme školám k úspěchu, v současnosti dále vede čtenářský program. Celou profesní kariéru se věnuje rozvoji a podpoře čtenářství a kritického myšlení v českých školách, pomáhá učitelům s rozvojem čtenářství, sdílí své zkušenosti a poznatky a rozebírá s učiteli i praktické působení na žáky. Posledních deset let usiluje o to, aby se profesní učení učitelů proměnilo tak, že bude mít viditelný dopad na lepší učení dětí. Byla iniciátorkou dílen k rozvíjení čtenářství a pisatelství dětí a pod jejím vedením vzniklo i tzv. čtenářské kontinuum – pomůcka pro učitele popisující, jak postupovat při výchově dítěte od předčtenáře k  přemýšlivému a nezávislému čtenáři. Svými aktivitami ovlivnila celou řadu pedagogů, kteří díky ní změnili své přemýšlení a tím i svou pedagogickou práci. Kromě práce v PŠÚ spolupracuje či spolupracovala s mnoha dalšími organizacemi jako Česká školní inspekce, MŠMT, Člověk v tísni nebo Učitel naživo, externě vyučovala na Pedf UK a spolupracuje s VŠE. Od roku 1997 koordinovala v České republice mezinárodní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), spoluzakládala Kritické listy a v PŠÚ také časopis Kritická gramotnost.


Ondřej Hausenblas byl uveden do Auly slávy ocenění Eduína za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání.

Ondřej je členem našeho čtenářského týmu a zároveň externím čtenářským mentorem. Je také vysokoškolským učitelem českého jazyka a literatury na Katedře české literatury PedF UK. Nedávno jste si od něj mohli přečíst jeho komentář k doporučením České školní inspekce v oblasti čtenářské gramotnosti a sem tam se na našem facebooku můžete dozvědět i to, jaké knížky pro děti doporučuje.


Jiří Palán vyhrál regionální kolo o nejoblíbenějšího učitele Ámos Vysočiny. 28. března se účastnil celorepublikového finále, ve kterém ho porota složená ze zástupců žáků finálových škol zvolila Dětským Ámosem 2019.

Jiří je člen čtenářského týmu základní školy Větrný Jeníkov. Vídáme se s ním na pravidelných setkáních čtenářských škol, při přípravě Festivalu pedagogické inspirace nebo třeba na Letní škole. Ve škole učí matematiku a tělesnou výchovu. Jeho žáci o něm říkají: „To, jak učí, není na našich školách obvyklé. Má úplně jiný přístup k nám dětem než ostatní učitelé. Dokáže se s námi na všem v klidu domluvit. To je pro obě strany výhodnější a příjemnější.“


Kromě aktuálních laureátů máme mezi našimi spolupracujícími učiteli i finalistky Global Teacher Prize. Kritérii pro výběr vítěze soutěže jsou podpora vzdělávacího úspěchu každého žáka, vytváření přenositelných inovativních forem výuky, spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi včetně zahraničí a aktivní účast v mimoškolních aktivitách a zapojení a vliv v profesní komunitě.

Kateřina Vrtišková, která je členkou širšího čtenářského týmu, učí na 1. stupni na základní škole v Jílovém u Prahy. V roce 2018 se stala vítězkou Gloal Teacher Prize.

Kateřina Sládková je členkou čtenářského týmu, externí čtenářskou mentorkou a učí na 1. stupni v čtenářské školy ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově. V roce 2018 obsadila 3. místo v soutěži Global Teacher Prize.

Jana Kopecká učí na základní škole v pražských Kunraticích, tedy škole, která společně se ZŠ Mendelova v Karviné vstoupila jako první do našeho projektu. Ve škole učí na 1. stupni a v roce 2017 vyhrála první ročník soutěže Global Teacher Prize.

Jak probíhá výuka všech tří oceněných v soutěži Global Teacher Prize se můžete podívat na našem youtube kanále.


 

Kromě toho všeho také ZŠ Janovice, ve které působí další členka našeho čtenářského týmu Monika Olšáková, získala ocenění ekoškola Moravskoslezského kraje ve školním roce 2017/2018.

 


 

Všem gratulujeme a děkujeme jim za jejich práci pro projekt Pomáháme školám k úspěchu a především pro zlepšování českého veřejného školství!

 


zdroj úvodní fotografie: MŠMT

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.