O granty z projektu Univerzity mohou čeští studenti žádat do 31. května 2015

O granty z projektu Univerzity mohou čeští studenti žádat do 31. května 2015

O granty z projektu Univerzity mohou čeští studenti žádat do 31. května 2015
Dveře ke studiím na nejlepších univerzitách světa otevře českým studentům také ve školním roce 2015/2016 projekt Univerzity Nadace The Kellner Family Foundation. Žádosti o příspěvek mohou do sedmého ročníku grantového programu nadaní studenti podávat do 31. května 2015.

Projekt Univerzity je určen těm, kteří chtějí studovat na prestižních zahraničních a českých univerzitách především v rámci programů Undergraduate Study. Žadatelé o příspěvek od Nadace The Kellner Family Foundation musí dosahovat výborné studijní výsledky a zároveň prokázat, že složité sociální zázemí by pro ně mohlo být překážkou pro absolvování univerzitního studia.

V aktuálním akademickém roce podporuje Nadace při studiích na nejprestižnějších univerzitách světa 57 absolventů středních škol z celé České republiky. Talentovaní studenti, mezi kterými jsou každoročně také maturanti z gymnázia Open Gate, studují například na University of Oxford, University of Cambridge, Yale College či Massachusetts Institute of Technology. Na stipendia pro české studenty vyčlenila v tomto akademickém roce Nadace The Kellner Family Foundation více než 11 mil. Kč. Pro příští akademický rok počítá s podporou ve zhruba stejné výši.

Projekt Univerzity pomáhá formou stipendií studentům, kteří dosahují výborných akademických výsledků, avšak složité sociální zázemí jim komplikuje přístup ke kvalitnímu vzdělání. Svou prací a výsledky dělají studenti z našeho stipendijního programu dobré jméno České republice v řadě zemí světa.

Hana Halfarová

ředitelka projektů Univerzity a Open Gate v Nadaci The Kellner Family Foundation

Po uplynutí termínu pro doručení žádostí o granty (31. května 2015) budou vybraní studenti pozváni do druhého kola k osobnímu pohovoru v sídle nadace a následně správní rada rozhodne o udělení grantů.

Počet českých studentů, kteří obdrželi grant z projektu Univerzity Nadace The Kellner Family Foundation; rozdělení dle jednotlivých zemí

34 Velká Británie
10 Česká republika
9 USA
1 Německo
1

Nizozemsko

1

Austrálie

1 Kanada

Další tiskové zprávy

Všechny aktuality