Nadace The Kellner Family Foundation podpoří 57 českých studentů na nejlepších univerzitách světa

University of Oxford, University of Cambrige, Yale College či Massachusetts Institute of Technology (MIT) – i na takové univerzity zamíří v příštích dnech studenti, kteří získali stipendia v rámci projektu UNIVERZITY, který již šestým rokem organizuje Nadace The Kellner Family Foundation. Převážně na zahraničních univerzitách může v novém akademickém roce díky stipendiím Nadace studovat 57 studentů z České republiky.

Z projektu UNIVERZITY poskytuje Nadace stipendia studentům, kteří dosahují výborných akademických výsledků, avšak složité sociální zázemí jim komplikuje přístup ke kvalitnímu vzdělání. Na stipendia z tohoto projektu poskytne letos Nadace The Kellner Family Foundation přibližně 11 mil. Kč.

„O stipendium z projektu Univerzity žádá každoročně řádově stovka českých studentů. Každý z nich dosahuje výjimečných studijních výsledků, každý z nich má odhodlání patřit ve zvoleném oboru studia ke špičce. Výběr 16 studentů, kteří byli letos do projektu nově přijati, proto nebyl vůbec snadný,“ uvádí PhDr. Hana Halfarová, ředitelka projektů Univerzity a Open Gate v Nadaci The Kellner Family Foundation. Finanční příspěvek nadace ale většinou není jediným zdrojem na pokrytí nákladů spojených se studiem.

„Studenti získají nejen dobré vzdělání, ale i cennou zkušenost se životem v zahraničí. Nejčastěji míří na univerzity ve Velké Británii, USA, Německu, Nizozemí a v dalších zemích; někteří pokračují ve studiu v České republice,“ dodává Hana Halfarová. Velmi různé jsou i zvolené obory studií. Studenti volí matematiku a fyziku, chemii, ekonomii a právo, žurnalistiku, politologii, ale i umělecké obory, například grafiku či hru na hudební nástroj.

Žádost o grant z tohoto projektu předkládají uchazeči správní radě nadace do konce května každého roku. Žádost by měla obsahovat dosavadní studijní i jiné akademické úspěchy, potvrzení o jazykových znalostech formou absolvovaných zkoušek, doporučení od osoby podílející se na akademickém nebo uměleckém rozvoji žadatele, informace o vysoké škole nebo univerzitě, esej na téma plánů do budoucna a dokumenty dokládající současnou finanční situaci. Velký důraz je kladen rovněž na tzv. dobrovolnictví, tedy práci studenta pro jeho okolí i celou společnost.

O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě výběru a doporučení komise ve složení Renáta Kellnerová, prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. a PhDr. Hana Halfarová. Ve druhém kole výběru se členové komise setkali s vybranými studenty při osobním rozhovoru.

Seznam univerzit a vysokých škol | studenti z České republiky podporovaní Nadací The Kellner Family Foundation v akademickém roce 2014/2015

Velká Británie | University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, Coventry University, Durham University, University of St Andrews, The University of Aberdeen, University of York, University College London, University of Glasgow, University of Bristol, The University of Edinburgh, University of Exeter, Aberystwyth University,  Bath Spa University, The University of Warwick

USA | Boston University, Columbia University in the City of New York, Grinnell College, The Juilliard School of Music New York, Lynn University, Massachusetts Institute of Technology, Northwestern University, Yale College

Česká republika | 2. a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, ČVUT - Fakulta informačních technologií, University of New York in Prague/Empire State College, Univerzita Jana Amose Komenského, Unicorn College, Vysoká škola finanční a správní, Vysoká škola hotelová

Austrálie | The University of Adelaide

Kanada | The University of British Columbia

Německo | Technische Universität Dresden

Nizozemí | Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Počet studentů v projektu Univerzity

Další aktuality

Všechny aktuality