Aktuality| Mít vliv na to, co se mě týká

Mít vliv na to, co se mě týká

20. dubna 2018 Lidé mají mnohem větší výdrž a nasazení, pokud pracují na něčem, pro co se sami rozhodli a v čem vidí smysl. I kdyby to nebylo nic příjemného nebo snadného, i kdyby se to nečekaně komplikovalo.

Potřebujeme jednoduše mít vliv na věci, které se nás týkají. Jen tak můžeme uplatnit svou vnitřní zodpovědnost za to, co činíme.

Učitelé často pociťují, že se na ně snášejí další a další požadavky, které jim neumožňují jednat jako autonomním profesionálům. Vhání je to do zbytečného rozladění a mnohdy i do impulzivního odporu proti novým - cizím - nápadům, které mají realizovat. Zvlášť když se takové nápady hromadí, přicházejí co chvíli nové, zhusta si i protiřečí a učitelům nedávají pražádný smysl.


V projektu Pomáháme školám k úspěchu skoro rok spolupracujeme s jedenácti školami, které se zvlášť zaměřují na rozvoj čtenářské gramotnosti. V každé škole o čtenářství pečuje základní tým, složený z vedení školy, ze zástupců z prvního stupně a humanitních i přírodovědných předmětů z druhého stupně. Školy získávají od projektu podporu v rozmanité podobě:

  • setkávají se v regionálních buňkách i na národní úrovni
  • účastní se setkání zaměřených na prožitkové i oborové čtenářství
  • účastní se letních škol
  • spolupracují se čtenářským mentorem
  • mohou si do školy pozvat k lektorování členy čtenářského týmu PŠÚ
  • učí se pracovat se čtenářským kontinuem a využívat jeho on-line platformu.

Školy mají jednu povinnost, která je hodně obtížná – mají si vyvinout a sepsat strategii rozvoje čtenářské gramotnosti. To je přesně nápad, který může většina kolegů ve škole vnímat jako administrativní nesmysl, který jim sebere spoustu času a sil. 


Na dubnovém setkání čtenářských škol jsme věnovali celý den zkoumání toho, k čemu může být školní strategie dobrá. Proč by měla být psaná a ne jen intuitivně prováděná? Jak by mohla ve škole vznikat, aby ji za svou mohl postupně vzít celý sbor? Jak by měla vypadat, aby přinášela užitek?

Přemýšleli jsme, jaké skutečné možnosti volby lze kolegům ve sboru nabídnout, aby se do tvorby a realizace strategie mohli zapojit způsobem, který jim samotným bude dávat smysl. Uvědomili jsme si, že pokud například uspořádáme setkání sboru, které bude prohlášeno za dobrovolné, musíme v první fázi počítat s tím, že mnozí kolegové skutečně nepřijdou. Ani ne tak proto, že by je program nelákal, ale zkrátka protože si potřebují ověřit, že svobodná volba účasti je myšlena vážně.

Dobrovolnost účasti klade na nás velké nároky v tom, abychom setkání ke strategii připravovali opravdu dobře, aby kolegové, kteří se zapojí – a to bývají povětšinou ti pozitivněji naladění - , měli dobrý pocit a šířili ho dál. A aby se na příští pracovní setkání dostavilo z vlastní vůle o něco víc těch, kteří chtějí svou účastí ovlivnit budoucnost školy i svou vlastní a přijmout za ni odpovědnost.

 

Hana Košťálová

(Foto se setkání čtenářských škol v Průhonicích ve dnech 5. – 7. 4.2018)


Na nově publikovaná videa z Dílen čtení se podívejte na našem YouTube kanále.

DSC06994.JPG
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.