Logická olympiáda si získává stále větší oblibu

Krajským kolem bude v pátek 8. listopadu na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v Hradci Králové pokračovat šestý ročník celostátní soutěže Logická olympiáda, kterou organizuje Mensa ČR.

Logická olympiáda je unikátní tím, že se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. A získává si stále větší oblibu, o čemž svědčí každým rokem narůstající počet registrovaných účastníků. „Letos se zaregistrovalo celkem 41 109 soutěžících z 1 969 škol z celé republiky, což je nejvíce v celé historii soutěže.“ Kralovehradeckenovinky.cz informovala Marta Heřmanová, koordinátorka krajského kola soutěže v Královéhradeckém kraji.

Soutěžící rozdělení do tří kategorií přitom nejprve absolvovali nominační kola, v nichž on-line vypracovávali nejrůznější slovní přesmyčky, číselné řady a jiné logické problémy. V Královéhradeckém kraji do krajského kola postoupilo 151 nejlepších z 2 293 dětí a studentů z celého kraje. Nejčastěji se v něm představí žáci a studenti Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové a Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové. Dvanáct nejúspěšnějších řešitelů postoupí do celorepublikového finále, které se uskuteční 25. listopadu 2013 v Míčovně Pražského hradu.

Olympiádu pořádá Mensa ČR ve snaze doplnit spektrum aktivit pro děti a mládež o soutěž, která dává prostor k vyniknutí i žákům, kteří nemusí být úspěšní v tradičních školních předmětech nebo pochází z různého sociálního a kulturního zázemí.

Krajské kolo je realizováno s finanční podporou Královéhradeckého kraje a statutárního města Hradec Králové a pod záštitou primátora statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeňka Finka. Generálními partnery Logické olympiády jsou Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION a OPEN GATE - gymnázium a základní škola. Logická olympiáda 2013 je realizovaná s podporou Nadace OKD.

Další články z médií

Všechny aktuality