Kellner dotuje i veřejné školství, na podporu učitelů dá desetimiliony

Svým způsobem je to průlom: Jeden ze sta nejbohatších lidí na světě, Čech Petr Kellner se rozhodl investovat peníze do veřejného školství. A přizval si ke spolupráci nejlepší odborníky.

Už dávno jsme si zvykli, že se ve školství angažují i soukromníci. Byly to ostatně privátní školy, které v devadesátých letech rozčeřily nehybnou hladinu českého školství a vnesly do něj prvek konkurence…

Teď se však objevila novinka: české soukromé prostředky, míří poprvé v novodobé historii do škol veřejných. Jde o projekt "Pomáháme školám k úspěchu" připravený The Kellner Family Foundation, rodinnou nadací Renáty a Petra Kellnerových. Ta v roce 2010 věnovala do projektu osm milionů korun, v dalších letech se má tato částka zvyšovat až na zhruba pětinásobek. Projekt je postaven jako dlouhodobá vzdělávací, materiální a personální podpora učitelům, aby mohli dosahovat co nejlepších pedagogických výsledků, rozuměj, aby se pod jejich vedením mohlo každé dítě rozvíjet jak nejlépe mu to jeho předpoklady dovolí.

Projekt počítá s vytvořením sítě čtrnácti veřejných základních škol s podporovanou kvalitou výuky, přičemž postupy a nástroje vytvořené a ověřované v těchto školách budou nabídnuty dalším školám po celém Česku.

Co konkrétně ta podpora znamená? V první řadě získání špičkových odborníků, kteří dovedou propojovat teorii s praxí. Právě oni mají v roli projektových konzultantů vést učitele i ředitele škol k tomu, aby analyzovali svoje potřeby a hledali společně cestu k efektivitě.

„My máme naprosto skvělou konzultantku, která dovede učitelce říct - víš co, já vezmu příští hodinu za tebe, zkus se jednou jenom dívat," pochvaluje si Vít Beran, ředitel Základní školy Kunratice, která je jednou ze dvou pilotních.

Jména osob v expertní radě projektu rozhodně budí důvěru…

Vedoucí expertní rady projektu Hana Košťálová vysvětluje: "Chceme, aby si učitelé sami řekli, co by jim pomohlo a prospělo, jaký typ vzdělávání by pro ně byl užitečný a co by k výuce potřebovali. Jde o to, aby bylo možné podpůrné mechanismy třeba i měnit a přizpůsobovat konkrétním situacím. Kromě toho podporujeme školy i dalšími způsoby."

Benefity pro učitele.
Nadace chce učitelům poskytovat nejkvalitnější programy dalšího vzdělávání podle jejich potřeb, vždy spojené s individuálním koučováním při zavádění nových dovedností do výuky, platit asistenty s pedagogickým vzděláním, dodávat materiální vybavení včetně notebooků, ale i vytvořit nové pomůcky, například sady přiměřených textů pro rozvoj čtenářství u dětí s různými předpoklady. Ředitelům pak poskytne fondy, z nichž budou moci vyplácet nejlepším učitelům finanční benefity.

Samozřejmě, že popsanou pomoc konzultuje nadace se zřizovateli škol, protože bez jejich souhlasu by veřejné školy nemohly dary přijímat.

(autor: Lidové noviny, Radka Kvačková, úryvek z textu)