Kdo má filipa, posílá žádost o sociální stipendium do 15. ledna 2021

Polovina prosince není jen dobou, kdy je nejvyšší čas finišovat s nákupem vánočních dárků. Pro žáky, kteří chtějí od školního roku 2021/2022 studovat na gymnáziu Open Gate a plánují zde tedy podávat přihlášku ke studiu a společně se zákonnými zástupci chtějí požádat o sociální stipendium, je teď také ideální čas pro zahájení přípravy žádosti o sociální stipendium.

Proč už teď?

Přihlášky na gymnázium včetně žádosti o stipendium lze samozřejmě podávat až do pondělí 1. března 2021. Výhodou žádosti o sociální stipendium, kterou nám pošlete do 15. ledna 2021, je její přednostní zpracování. Vyrozumění o tom, jestli Nadace The Kellner Family Foundation udělí stipendium vašemu dítěti, které se hlásí na gymnázium Open Gate, obdržíte ještě před 1. březnem 2021. To je tedy ještě před uzávěrkou pro zaslání přihlášek na víceletá gymnázia. Uchazeč (i jeho zákonní zástupci) tak ví, zda je vhodným adeptem pro sociální stipendium a další podmínkou pro přijetí ke studiu pak zůstává úspěšně absolvovat přijímací řízení.

Pro koho vlastně sociální stipendium máme?

Podpora je určena studijně nadaným a motivovaným dětem, jejichž zákonní zástupci by nemohli platit školné. Konkrétně jde o podporu pro děti vyrůstající v dětských domovech nebo náhradní rodinné péči. Stipendium poskytujeme také dětem z rodin s nízkými příjmy a komplikovaným sociálním zázemím.

Jak o stipendium žádat?

Je třeba vyplnit žádost o sociální stipendium, a tu včetně uvedených příloh odeslat doporučeně na adresu Nadace The Kellner Family Foundation. Více k žádosti o sociální stipendium: Jak žádat o sociální stipendium.

Důležité termíny

  • 15. ledna 2021: první termín pro odevzdání žádostí o sociální stipendium

  • do 1. března 2021: vyrozumění o udělení/neudělení stipendia žadatelům, kteří odevzdali žádost do 15. ledna 2021

  • 1. března 2021: druhý termín pro odevzdání žádostí o sociální stipendium

  • květen 2021: vyrozumění o udělení/neudělení stipendia žadatelům, kteří odevzdali žádost do 1. března 2021

Pokud ve své blízkosti máte nadané, motivované dítě, které pochází z komplikovaných sociálních poměrů a mohlo by tedy získat stipendium, neváhejte se na nás obrátit. Ráda vám poradí a procesem žádosti vás provede Petra Štětková: stetkova@kellnerfoundation.cz, +420 702 211 488.