Aktuality| Doporučení ČŠI a rozvoj čtenářské gramotnosti...

Doporučení ČŠI a rozvoj čtenářské gramotnosti v projektu Pomáháme školám k úspěchu

20. března 2019 Přečtěte si ještě jeden komentář k doporučením České školní inspekce k rozvoji čtenářské gramotnosti. Tentokrát od Miloše Šlapala, člena čtenářského týmu a učitele na ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici.

Těší nás, že doporučení České školní inspekce jsou v souladu s naším úsilím o rozvoj čtení a čtenářství v projektu Pomáháme školám k úspěchu.

V programu Čtenářské školy usilujeme o koncepční řešení rozvoje čtenářské gramotnosti tím, že v interních čtenářských týmech spolupracují učitelé I. a II. stupně, vedení školy, oboroví učitelé a učitelé českého jazyka. Školy si vytvářejí Strategii rozvoje čtenářské gramotnosti, která jim pomáhá cíleně a v reálných krocích zlepšovat profesní dovednosti učitelů, prostředí a kulturu školy, a především učení žáků (viz doporučení 1., 2., 4.)

Čtenářské vývojové kontinuum pomáhá učitelům systematicky rozvíjet náročnější čtenářské cíle i v českém školství dosud opomíjených oblastech jako jsou např. Ustálené prvky a Porozumění v kontextech. V liniích Uspořádání textu a jeho stavební prvky, Stanovisko autora, Adresát, Záměr autora a mnohých dalších mají učitelé k dispozici popis cílů uspořádaný podle čtenářské vyspělosti žáků (viz doporučení 3.).

V případě 5. doporučení soustavně posilujeme dovednosti učitelů v oblasti formativního hodnocení, které slouží neustálému zlepšování učení žáků i samotných učitelů.

Program Pomáháme školám k úspěchu je založen na kolegiální spolupráci, při níž vznikají sítě spolupracujících učitelů a škol s oporou pedagogických konzultantů, externích čtenářských expertů, čtenářského týmu i stále pokročilejších učitelů, čímž zvyšujeme odbornou kapacitu a potenciál celého projektu (viz doporučení 6.).

 


Doporučení ČŠI pro školy:

  1. Koncepčně přistupovat k rozvoji čtenářské gramotnosti napříč vzdělávacími obory a vzdělávacími oblastmi, a to včetně spolupráce učitelů (např. práce metodického týmu, rozvíjení kompetencí učitelů v oblasti čtenářské gramotnosti).

  2. Podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti žáků i v jiných předmětech a vzdělávacích oblastech než český jazyk a literatura, včetně přírodovědných předmětů, včetně rozvoje potřebných kompetencí učitelů.

  3. Posilovat dovednosti žáků pro řešení náročnějších činností vztahujících se ke čtenářské gramotnosti (např. hlubší analýza textu, rozbor struktury textu a autorovy práce s jazykem, porovnání textů, stanovení účelu textu a další) s cílem dosahovat žákova hlubšího porozumění problematice, a to včetně rozvoje dovedností žáka v oblasti sebereflexe a s vazbou na zlepšování postoje žáků ke čtenářským výzvám.

  4. Zlepšovat prostorově-materiální příležitosti žáků ke čtení (např. kvalitní fungování školní knihovny, čtenářské koutky), a to včetně nabídky atraktivních textů a ICT technologií pro zlepšování vztahů žáků ke čtení.

  5. Využívat dostupné informace sumativního i formativního hodnocení v rámci koncepčního přístupu k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.

  6. Rozšiřovat spolupráci s odborníky, rodiči a dalšími aktéry (networking) při rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.

Celou zprávu České školní inspekce najdete zde.

DSC_5596_web.JPG
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.