Aktuality| Čtyřicet učitelů se seznámilo se čtenářským...

Čtyřicet učitelů se seznámilo se čtenářským kontinuem

13. března 2018 Orientovat se v textu - číst s porozuměním - rozvíjet fantazii – rozvíjet slovní zásobu – číst plynule.

To nejčastěji uvádějí učitelé, když je na začátku spolupráce s naším čtenářským týmem vyzýváme k tomu, aby se pokusili určit cíle svých čtenářských hodin. Většinou dodávají, že s cíli moc nepracují, protože na to jdou intuitivně, a vyhovuje jim to. Kategorii cíl moc nevěří.

Chceme-li, aby naše výuka soustavně mířila odněkud někam, místo aby byla jen sledem aktivit volených bez jasného záměru, pak se přemýšlení o cílech nevyhneme.

A chceme-li

… zjistit, zda naše děti udělaly pokrok v učení;

… vyhodnocovat dopad své výuky na učení žáků;

… ujišťovat se o tom, zda se opravdu učí každičký náš žák;

pátrat po dalších vzdělávacích potřebách našich dětí;

… přijít na to, čemu se potřebujeme učit my jako učitelé, abychom potřeby našich žáků naplňovali …

... cílům se nevyhneme. Ať k nim máme jakkoli podezíravý vztah.


Obecné cíle to neřeší. Jak poznám, že děti splnily cíl „rozvine fantazii“? Široké cíle také nepomáhají – „čtení s porozuměním“ zahrnuje spoustu dovedností, nejenom doslovné rozumění tomu, co text říká. Neurčité cíle se také nestanou oporou: co umí žák, který se „orientuje v textu“? Najde slůvko? Dohledá informaci? Pozná, kde text začíná a kde končí?

Čtenářské kontinuum nabízí provázanou sadu vývojově řazených konkrétních cílů pro čtenářskou gramotnost. Není snadné se mu dostat na kobylku a začít s ním pracovat hned, sotva se člověku dostane do ruky. Čím déle s ním ale žijeme, tím ho máme radši. Vidíme, že skutečně pomáhá k úspěchu. Postupně s ním seznamujeme další a další kolegy.


A jak se kontinuum líbilo těm, s nimiž jsme na začátku března strávili dva dny v Kutné hoře na setkání k prožitkovému čtenářství?

  • „Na něco takového jsem dlouho čekala. To nemá chybu!“
  • „Proč tohle nevymyslel někdo už dávno?“
  • „Nevím, jak se s tím naučím pracovat, ale hrozně se mi to líbí.“

Nejúčinnější pomocí pro běžné využívání kontinua je vzájemná podpora mezi učiteli a také od pedagogické konzultantky nebo od čtenářského mentora. Důležitou podporou poskytují příležitosti k setkání se členy čtenářského týmu PŠÚ, který neustále vyhodnocuje potřeby naší rozrůstající se čtenářské komunity a připravuje akce, které na potřeby reagují a posouvají nás všechny dále.

DSC06144.JPG
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.