Čtvrtek 30. dubna | Termín pro odevzdání žádostí o finanční podporu při studiu na univerzitě

Čtvrtek 30. dubna | Termín pro odevzdání žádostí o finanční podporu při studiu na univerzitě

Čtvrtek 30. dubna | Termín pro odevzdání žádostí o finanční podporu při studiu na univerzitě
Otevíráme další grantové řízení pro české studenty, kteří se připravují na vysoké školy nebo už studují bakalářské obory na zahraničních univerzitách. Uzávěrka pro podání žádostí je čtvrtek 30. dubna 2020.

V červnu pak vybereme studenty, kteří získají finanční granty na úhradu nákladů spojených se studiem na univerzitě nebo vysoké škole. Úspěšní žadatelé budou o podpoře a její výši v akademickém roce 2020/2021 informováni na přelomu června a července.

Jak požádat o finanční grant?
Nejprve odešlete vyplněný elektronický formulář, který najdete na webu nadace. Poté zašlete písemnou žádost o nadační příspěvek, včetně požadovaných příloh, na adresu nadace , a to nejpozději do 30. dubna 2020.

Co vše musí žádost obsahovat?
Zajímá nás odůvodnění výběru univerzity a její umístění v celosvětovém či evropském žebříčku. Dále potřebujeme:

  • potvrzení o nynějším studiu střední či vysoké školy;

  • kopie dokladů o jazykových zkouškách;

  • doporučení člena pedagogického sboru nebo osoby podílející se na akademickém/uměleckém rozvoji (rozumí se jí například trenér, učitel hudby, patron, vedoucí uměleckého tělesa či vědeckého kroužku apod.);

  • doklady o finanční situaci rodiny (potvrzení od zaměstnavatele rodičů o výši příjmů, daňová přiznání, doklad o pobíraných sociálních dávkách apod.).

Dále nám zašlete vlastní esej na téma „Moje zájmy a plány do budoucna“ v anglickém i českém jazyce o rozsahu max. 1000 slov.

Součástí žádosti musí být finanční rozvaha, ze které bude zřejmé, jak vysoký příspěvek a na co potřebujete a co dokážete hradit z vlastních zdrojů. Více informací najdete zde: Jak požádat o finanční grant.

Jak vybíráme?
O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě doporučení odborné komise. V prvním kole vybereme žadatele na základě doručených žádostí o granty. Vybrané studenty pak pozveme do druhého kola, ve kterém se uskuteční rozhovor se členy výběrové komise. Ten proběhne buď při osobním setkání, případně prostřednictvím videopřenosu.

Při výběru hodnotí komise nejen aktuální výsledky studenta a ambice studovat na vybrané univerzitě, ale také plány žadatele do budoucna a jeho dobrovolnickou činnost. Finanční grant je určený studentům bakalářských oborů.

Termín pro odevzdání žádostí o finanční podporu při studiu na univerzitě

Další aktuality

Všechny aktuality