Cíle profesního učení - úspěšný učitel se učí od svých žáků

Cíle profesního učení - úspěšný učitel se učí od svých žáků

Cíle profesního učení - úspěšný učitel se učí od svých žáků
Přečtěte si článek Hanky Košťálové o tom, jaké další vzdělávání učitelů je užitečné.

Další vzdělávání učitele je úspěšné tehdy, pokud se díky němu viditelně a v dohledné době zlepšilo učení jeho žáků. Jinak nemá smysl, aby učitel trávil čas na školení místo s dětmi ve třídě. Učitelé i ředitelé často ale vůbec nepředpokládají, že by školení mělo vést k lepšímu učení dětí. Vítají nápady do výuky, které ji mohou zpestřit a které mohou děti zaujmout. Vtažení dítěte do učení je zásadní, ale nestačí. Aby profesní učení učitele stálo za vynaložené prostředky a námahu, mělo by vycházet z učitelova poznání, čemu se on sám potřebuje naučit, aby jeho žáci lépe zvládli to, v čem jim zatím neumí pomoct. Nebo aby uspělo více žáků, i ti, kteří se krčí v lavici a nudí se, nebo se dokonce bojí. Odhalení toho, co žáci potřebují, není vůbec snadné. A podobné nároky na učitele klade i rozhodování o tom, čemu se bude učit on sám, aby mohl žákům více prospět. Učitel v tom potřebuje podporu kolegů anebo spolupráci s odborníkem.

Celý článek najdete zde.

Další aktuality

Všechny aktuality