České angličtináře učí Angličan

Unikátní kurz Oxford Teachers’ Academy má své pokračování v České republice díky projektu Pomáháme školám k úspěchu. Dvacet pět učitelů angličtiny působících na druhém stupni veřejných základních škol z celé republiky se pod vedením lektora z Oxford University Press naučí, jaké metody používat při výuce jazyka a jak motivovat děti k zájmu o angličtinu.

Kurz pro učitele s názvem Oxford Teachers‘ Academy 2013 (OTA) se setkal s úspěchem u pedagogů již loni.
„Cílem kurzu je ukázat rozmanité a pro českého učitele často i netradiční možnosti, jak učit cizí jazyk a umožnit sdílení zkušeností z praxe,“ uvedl Jan Leiner z Nadace The Kellner Family Foundation, která vznik kurzu iniciovala a prostřednictvím projektu Pomáháme školám k úspěchu i podpořila.

Během kurzu se učitelé v jednotlivých blocích seznámí s konkrétními tématy z oblasti vzdělávání teenagerů. Jsou pokryty všechny řečové dovednosti – poslech, mluvení, psaní a čtení, které jsou pak doplněny o různá témata, jako je například používání zjednodušené anglické četby, práce se slovníky nebo drama v hodinách angličtiny. Po splnění všech podmínek kurzu získají učitelé certifikát vydaný Oxford University Department for Continuing Education (OUDCE).

Stejně jako minulý rok i letos jsou z celkového počtu pětadvaceti pedagogů pouze dva muži. Věkové rozhraní se pohybuje od 27 do 55 let a jedná se o velmi rozmanitou skupinu z celé České republiky. Všichni účastníci kurzu museli úspěšně projít dvoukolovým výběrovým řízením, kde se prověřovala nejen úroveň znalostí anglického jazyka, ale také míra motivace zlepšovat kvalitu výuky.

Další články z médií

Všechny aktuality