Aktuality| Časopis Kritická gramotnost #5

Časopis Kritická gramotnost #5

14. července 2017 Další číslo časopisu Kritická gramotnost čeká na své čtenáře.

Až se nabažíte lesů, moře, borůvek a jiných letních radostí, můžete se osvěžit četbou nového čísla Kritické gramotnosti, které je tentokrát zaměřené zejména na spolupráci při rozvoji čtenářské gramotnosti dětí.

Seznámíte se například se zkušenostmi se zaváděním tutorského čtení, kdy starší děti čtou společně s mladšími. Nebo můžete lépe proniknout to metody moderace, která využívá spolupráce učitelů při vyhodnocování výkonů žáků.

Přejeme vám pěkné čtení a odpočinkové léto!

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.