Budeme na konferencích

Vedle vlastních aktivit projektu Pomáháme školám k úspěchu se věnujeme také přednáškám na konferencích a seminářích jiných pořadatelů, kde sdílíme již více než desetileté zkušenosti z praxe projektu Pomáháme školám k úspěchu ve veřejných základních školách.

Na podzim se s námi můžete potkat na těchto akcích:

Ředitelé ZŠ: Co musí ředitelé umět?

Veřejná debata, online, 8. září od 14:00 do 15:30 hod., na téme profil a kompetence ředitele
Za Pomáháme školám k úspěchu zde vystoupí:

  • Hana Košťálová, programová ředitelka

K veřejné debatě se můžete připojit na fb redakce Řízení školy 8. 9. 2021 ve 14 h.
Více informací o konferenci | https://www.aspeninstitutece.org/event/reditele-zs-co-musi-reditele-umet/

Konference České asociace pedagogického výzkumu

NA CESTĚ KE SPRAVEDLNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku
Termín konání | 13. - 15. 9. 2021
Místo konání | Brno

Za Pomáháme školám k úspěchu zde vystoupí:

  • Hana Košťálová, programová ředitelka, ve středu 15. 9. v diskusi u kulatého stolu k tématu "Zkušenosti se zaváděním změny v konkrétních školách", kde bude Hana Košťálová sdílet dobrou praxi z deseti let zkušeností ze škol, které jsou zařazeny do projektu Pomáháme školám k úspěchu.  

Více informací o konferenci | https://webcentrum.muni.cz/ff-konference-capv/program

Konference Kompas vzdělávání pro 21. století

Termín konání | 22. - 23. 9. 2021
Místo konání | České Budějovice
Za Pomáháme školám k úspěchu zde vystoupí:

  • Kateřina Sládková, pedagogická konzultantka, 22. 9. 

  • Hana Košťálová, programová ředitelka, 23. 9., téma kolegiálního učení v praxi 

Více informací o konferenci | https://www.kompasvzdelavani.cz/ 

Krajská vědecká knihovna Liberec

Termín konání | 19. 10. 2021
Místo konání | Liberec
Za Pomáháme školám k úspěchu zde vystoupí:

  • Hana Košťálová, programová ředitelka, téma kolegiálního učení v praxi 

Další aktuality

Všechny aktuality