Angličtí lektoři radí českým učitelům, jak zatraktivnit výuku angličtiny

V soukromé škole Open Gate ve středočeských Babicích zasedla tento týden do školních lavic více než dvacítka pedagogů. Učitelé tady mají vůbec poprvé možnost se v Česku zúčastnit prestižního jazykového kurzu Oxfordské univerzity. Angličtí lektoři se jim snaží ukázat, jak mají vzdělávat děti na českých základních školách.

Dvacet šest učitelů, převážně žen, sedí ve skupinkách u čtyř stolů. Anglický lektor mezi nimi prochází a rozdává jim papírky. Na ně mají kantoři napsat názory na to, jak moc v hodinách používají při komunikaci se žáky pouze angličtinu a do jaké míry si vypomáhají češtinou. A také popsat, jak svoje studenty povzbuzují v anglické konverzaci.Lektor Gareth Davies staví učitele do řad, vždy dva proti sobě. Vzájemně si povídají o svých zkušenostech s výukou. V další aktivitě pak musejí podle obrázků  a dotazováním v angličtině najít svého partnera do páru. Různé metody konverzací, které lektor ukazuje, chtějí čeští učitelé později využít v běžných hodinách na základních školách.„Dneska jsem si zrovna zapsala asi šest aktivit, které určitě vyzkouším se svými studenty. Jednou z nich byly třeba ty rozstříhané obrázky, kdy děti podle popisu obrázků hledají svého partnera. Poté, co se najdou, mohou zase společně dělat nějakou další aktivitu,“ popisuje jedna z účastnic školení Eva Švecová z českobudějovické školy.Podobně kurz využije i učitel Radek Hampl ze Základní školy Zdice. „Tahle lekce speciálně pro mě byla velice užitečná. Protože sám cítím, že třeba moje děti nechtějí anglicky mluvit, ačkoli by to zvládly. Tady zaznělo několik metod, které lze použít a neopravovat ihned to, co dítě říká, nechat ho, aby se vyjádřilo a aby se nebálo mluvit,“ říká Hampl. Martina Válková z Oxford University Press, která školení pořádá, vysvětluje, že právě ukázat pedagogům, jak mají angličtinu učit, je jedním z hlavních cílů téměř týdenního červencového kurzu.„Je to vždy systém 90minutových bloků. Každý blok je specificky zaměřen na nějakou oblast, například na řečové dovednosti. Úvodní lekce byla věnovaná tomu, jací jsou teenageři vůbec skupina. Včera měli učitelé například praxi se zjednodušenou četbou,“ popisuje Martina Válková.

Učitelé měli o kurz velký zájem

O kurz byl mezi českými učiteli velký zájem. Museli projít dvoukolovým výběrem, kde prokázali také svoji úroveň angličtiny.„Máme 26 účastníků. Jsou to učitelé 2. stupně ze všech škol různě po České republice. Vybírali jsme je tak, že jsme sestavili dotazník, ve kterém uváděli jednak svá biodata, a jednak v něm byly pasáže, které byly věnované jejich motivaci. Proč chtějí na ten kurz nastoupit a jak z toho budou těžit oni i jejich děti,“ vysvětluje Martina Válková.

Zázemí pro výuku a ubytování pro učitelé z celé České republiky na soukromé škole Open Gate v Babicích zajišťovala rodinná nadace manželů Kellnerových.„Jedním z projektů nadace The Kellner family Foundation je projekt Pomáháme školám k úspěchu, který je zaměřen na zvyšování kvality výuky na veřejných základních školách. Jedním z bodů je právě zvyšování kvality výuky angličtiny,“ říká Jitka Tkadlecová z nadace.Učitelé získají po splnění kurzu prestižní oxfordský certifikát.

(autor: Petra Benešová, Kateřina Kozmová, úryvek z textu)