logo
 

Projekt UNIVERZITY je určen českým studentům, kteří chtějí studovat na prestižních zahraničních a českých univerzitách v rámci programů UNDERGRADUATE STUDY. Žadatelé o nadační příspěvek musí dosahovat výborné studijní výsledky a zároveň prokázat, že složité sociální zázemí by pro ně mohlo být překážkou pro absolvování univerzitního studia.

Pro přihlášení do projektu UNIVERZITY nejdříve vyplňte elektronický formulář. Poté zašlete písemnou žádost o nadační příspěvek, která by měla obsahovat:

  • umístění vybrané univerzity v celosvětovém či evropském žebříčku (uvést zdroj) a důvody výběru této univerzity
  • potvrzení o současném studiu
  • kopie dokladů o jazykových zkouškách
  • esej na téma "Moje zájmy a plány do budoucna" v anglickém a českém jazyce o rozsahu max. 1000 slov
  • doporučení člena pedagogického sboru nebo osoby, která se výrazně podílí na vašem akademickém či uměleckém rozvoji
  • doklady o finanční situaci rodiny za ukončený rok: potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmů, daňové přiznání, pobírané sociální dávky apod.

Žádost o grant z projektu UNIVERZITY zašlete poštou na adresu THE KELLNER FAMILY FOUNDATION do 31. května 2015. Po tomto termínu zasedne správní rada nadace a vybere studenty, které pozve na osobní pohovor do sídla nadace a následně rozhodne o udělení grantů.