logo
 

Hana Halfarová | Pátým rokem podporujeme studenty univerzit a vysokých škol

Rozhovor s PhDr. Hanou Halfarovou, ředitelkou projektu

Granty studentům Univerzit a vysokých škol poskytuje nadace již pět let. Během této doby získalo finanční podporu již 73 mladých lidí. Jak hodnotíte toto období a změnil se nějak Váš přístup k udělování grantů?

Za tu dobu máme rozhodně propracovanější grantový systém. Po prostudování všech došlých žádostí vybereme studenty, které pozveme do druhého kola k osobním pohovorům. Uzávěrka pro příjem přihlášek je každoročně k poslednímu květnovému dni, osobní pohovory se konají v červnu. Pokud žadatel u pohovorů obstojí a v kladném slova smyslu pozitivně zapůsobí na komisi, má vysokou šanci získat finanční podporu studia na zahraniční nebo domácí univerzitě.

   > více

Martin Bucháček | Nebojte se studia v zahraničí

Martin Bucháček, student čtyřletého oboru Matematika a fyzika na University of Cambridge ve Velké Británii, popsal své zkušenosti s přípravou na přijímací řízení a studia na zahraniční univerzitě. Martina finančně podporuje Nadace The Kellner Family Foundation od roku 2012.

(Publikováno v časopie Mensa, duben 2013)

   > více

Rady pro studenty | Jak se připravit na studium v zahraničí

Milé studentky, milí studenti,

upřímně vám gratulujeme k získání podpory Nadace The Kellner Family Foundation. Tento dokument má za cíl přinést vám praktické rady, jak se připravit na studium v zahraničí. Jsou určeny především pro studenty, kteří se chystají na některou z univerzit ve Velké Británii, ale řada z nich platí obecně. Byly sepsány námi studenty, kteří jsme si začátky na univerzitách na vlastní kůži prošli. Věříme, že vám naše zkušenosti usnadní vstup do nové životní etapy.

   > více