Principal Investigator Award

O projektu

Cílem grantového projektu je:

  • Podpora vědců, jejichž výzkumné skupiny se věnují základnímu nebo klinickému výzkumu v oblasti biologie nádorových onemocnění
  • Podpora experimentálních i klinických projektů, které vedou ke zlepšení znalostí o vzniku a kontrole těchto závažných onemocnění
  • Podpora projektů, které aplikují poznatky základního a klinického výzkumu do klinické praxe a vedou ke vzniku nových diagnostických a terapeutických strategií

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION touto cestou dává příležitost talentovaným a úspěšným vědcům a vědeckým týmům pracovat v České republice v kvalitních a stabilních podmínkách. Poskytuje tří až pětileté granty, které umožní vědeckým týmům svobodně se věnovat výzkumu a rozvíjet myšlenky bez starostí, jak financovat vědecké experimenty. Doporučený maximální objem požadovaných prostředků je 5 milionů Kč za rok řešení projektu.

Udělením grantu zároveň vysílá širší veřejnosti signál o tom, jak významná je pro každou společnost vědecká činnost a že všestranná podpora, včetně podpory filantropické, jí právem náleží.

Vhodní kandidáti

Grant je určen úspěšným českým vědcům nebo vědcům, kteří mají zájem provádět výzkum v České republice, a to v oblasti biologie nádorových onemocnění. Naším cílem je vybrat výjimečné vědecké osobnosti a zaručit stabilní podmínky pro práci jejich výzkumného týmu po dobu řešení projektu. Výhodou je zkušenost s vědeckou prací v prestižních mezinárodních institucích. O grant mohou požádat jak mladí vědci, které chceme podpořit v důležitém období budování vlastních vědeckých týmů, tak i vědci, kteří již ve svém oboru dosáhli významných vědeckých úspěchů. Vhodnými kandidáty jsou také úspěšní vědci, kteří uvažují o návratu ze zahraničních studijních pobytů a chtějí založit vlastní výzkumné skupiny na pracovištích v České republice.

Očekáváme, že zájemce ke dni podání přihlášky již vykázal konkurenceschopné, mezinárodně uznávané výsledky ve výzkumu, odpovídající dosaženému stupni profesního rozvoje a kariéry a přináší původní myšlenky, které nabízí nevšední přínos pro budoucnost a dopad do praktické medicíny nádorových onemocnění. Preferujeme, aby měl zájemce o grant zkušenost s pozicí řešitele nebo vedoucího výzkumného týmu nejméně jednoho úkolu, na nějž byl poskytnut grant.

 
 
Zpět na hlavní stránku