Expertní rada

Expertní rada

Prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.

předseda expertní rady projektu

Narodil se v roce 1975, absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 2000-2003 absolvoval postgraduální studium v oboru imunologie a získal titul Ph.D. V letech 2000-2002 pracoval v Institute de Biologie na Univerzitě v Nantes ve Francii. Tři roky (2005-2007) pracoval v týmu Ralpha Steinmana, držitele Nobelovy ceny za lékařství a fyziologii, na oddělení nádorové imunologie Rockefellerovy univerzity v New Yorku. Ve své vědecké práci se věnuje výzkumu v oblasti nádorové imunologie a protinádorové imunoterapie. Je profesorem v oboru lékařské imunologie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Klinické atestace má z pediatrie a z oboru alergologie a klinická imunologie.

 Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Promovala v r. 1983 na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kde v letech 1983-1995 pracovala na Oddělení klinické imunologie. Atestaci z vnitřního lékařství složila v r. 1989 a v r. 1991 získala specializaci v oboru klinické imunologie a alergologie. Habilitovala v r. 1995 na 2. lékařské fakultě UK, kde je od tohoto roku přednostkou Ústavu imunologie a v letech 2000-2006 byla proděkankou. Absolvovala několik zahraničních stáží na předních imunologických pracovištích. Kromě léčebné činnosti se věnuje výzkumu a výuce v oblasti klinické imunologie. Je přednostkou Ústavu imunologie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

Profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v současnosti ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1985-86 a 1988 pracoval na Harvard University. Od roku 1977 působí v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v oboru molekulární biologie.

 

 Prof. Dr. Falk Nimmerjahn

Po studiu biologie v Bayreuthu pracoval na Univerzitě Ludwiga Maxmiliana v Mnichově a na Rockefeller University v New Yorku. Od roku 2007 je profesorem experimentální imunologie a imunoterapie na Univerzitě Erlangen – Nürnberg. V roce 2009 získal cenu Paula Ehrlicha a Ludwiga Darmstädtera za vynikající práci na poli výzkumu biomedicíny v Německu. Tato cena je udělována vědcům do 40 let věku. V březnu 2010 byl jmenován vedoucím katedry genetiky na univerzitě v Erlangenu.

Zpět na hlavní stránku