K činnosti nadace

Jaké projekty nadace finančně podporuje?
Nadace se zaměřuje především na dlouhodobé projekty z oblasti vzdělávání a podpory vědeckého výzkumu. V současné době se věnuje čtyřem stěžejním projektům: Open Gate - příspěvek znevýhodněným žákům na studium kolejního gymnázia Open Gate, Univerzity - granty pro české studenty na studium především zahraničních univerzit, Pomáháme školám k úspěchu - další vzdělávání pedagogických pracovníků a zvyšování kvality výuky na českých základních školách a Science - granty určené vědcům, kteří se zabývají onkologickým výzkumem.

Jak nadaci požádat o podporu?
O tom, koho nadace podpoří, rozhoduje správní rada nadace na základě doručených žádostí i vlastních rešerší. Podrobnější informace, jak lze zažádat o finanční podporu z jednotlivých projektů najdete v části "Chci se zapojit".

Jak nás můžete kontaktovat?
Nejrychlejší způsob je prostřednictvím e-mailu. Dotazy je možné posílat také písemně na adresu nadace, ptát se telefonicky, nebo si se zástupci nadace domluvit schůzku, všechny kontakty najdete zde

Podporuje nadace kromě vlastních projektů i individuální žádosti?
Nadace poskytuje pomoc i individuálním žadatelům. Každou žádost pečlivě posuzují pracovníci nadace a o případném poskytnutí finanční pomoci rozhoduje správní rada nadace.

Zpět na hlavní stránku