logo


POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU je vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol v České republice, který se zaměřuje na vysokou kvalitu výuky s důrazem na individuální přístup pedagogů k žákům.

Dlouhodobá vzdělávací, materiální a personální podpora pomůže učitelům lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků, lépe přizpůsobovat styl výuky, a tak dosahovat co nejlepších pedagogických výsledků. Projekt počítá se základní pětiletou podporou a postupným zapojením celkem 14 škol, které vytvoří síť veřejných základních škol s podporovanou kvalitou výuky. Postupy a nástroje pro výuku vytvořené a ověřované v těchto školách pak budou nabídnuty i dalším školám po celé České republice. Mezi takové nástroje budou patřit např. mapy učebního pokroku žáků v oblasti čtenářských dovedností a v matematice.  

Pilotní fáze projektu probíhá v pražské ZŠ Kunratice a karvinské ZŠ Mendelova. V každé z nich nyní působí zkušené projektové konzultantky a pedagogické asistentky, učitelé se účastní vzdělávacích seminářů a získávají nové výukové pomůcky a techniku.

Věříme, že každý žák zažije svůj školní úspěch, který do budoucna pomůže upevnit jeho pozitivní vztah ke vzdělávání.

Projekt uskutečňuje obecně prospěšná společnost "Pomáháme školám k úspěchu o. p. s.", řízená Vladimírem Srbem,  ve spolupráci s expertní radou projektu, vedenou Hanou Košťálovou. Členy expertní rady jsou Jana Straková, David Greger, Martin Chvál, Šárka Miková, Jiřina Stang, Vít Beran, Bohumil Zmrzlík, Květa Krüger a Kateřina Žežulová. Projekt iniciovala a financuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových.  

Pro další informace o projektu, můžete kontaktovat Ing. Evu Luhanovou, projektovou manažerku Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

Ing. Eva Luhanová
projektová manažerka

E-mail: luhanova@pomahameskolam.cz